Socialna akademija, študij 2012/13

Se želite  poglobiti v družbeni nauk Cerkve, novejšo zgodovino in svet prava? Spoznati zakulisje javnega delovanja državnikov in gospodarstvenikov s primeri dobrih in ponesrečenih praks? Izpopolniti veščine retorike in javnega nastopanja, komunikacije, kritičnega mišljenja ter projektnega dela?

Novost letošnjega študija je, da si vsak posameznik določene vsebine izbere sam in si tako še okrepi veščine, ki jih želi razvijati, nadgraditi. Namen študija je izobraževati slušatelje v razgledane in komunikacijsko sposobne posameznike z visoko moralno zavestjo, na osnovi vrednot, temelječih na človekovem dostojanstvu in družbenem nauku Cerkve.

Interaktiven način študija je tudi medgeneracijski, tako se študentje, zaposleni in upokojeni udeleženci med seboj dopolnjujejo in s pomočjo strokovnjakov še izpopolnjujejo svoje veščine.

Študij traja 160 ur. Modula Zgodovina Slovenije in Pravni in politični sistemi (skupaj 66 ur) sta obvezna, ostali so izbirni. Vsak udeleženec si sestavi svoj lastni študijski program.

Kotizacija: Prispevek za oba obvezna modula znaša 340 €. Prispevki za izbirne module pa so različni in se gibljejo med 0 in 210 € na modul.

Pokličite in svetovali vam bomo, kako sestaviti študij po vaši meri!

Več informacij: 01 439 9795; 051 893 060; [email protected]/studij.

http://www.socialna-akademija.si/studij

Vpis
Program