Slovensko tožilstvo se mora posloviti od ošabne samovolje

Matej Oštir in Tanje Frank Eler Foto: Facebook

Tožilstvo je v komunizmu naredilo velikansko škodo, katere obračun še ni narejen, zato se mora dokončno posloviti od komunizma in od skrajno ošabne samovolje.

Gospa Erika Žnidaršič, povod za to moje pisanje je Vaše vodenje oddaje Tarča na TV Slovenija v petek, 3. junija 2021. Omejil se bom samo na prvi del, ki je bil posvečen imenovanju dveh državnih tožilcev na ustrezni funkciji v Evropskem javnem tožilstvu. Oglašam se kot bivši odvetnik, ki je bil kot štirileten otrok v komunistični povojni diktaturi na smrt obsojen zapornik, kasneje pa izključen iz možnosti kakršne koli zaposlitve.

Pristransko in neprofesionalno vodenje Tarče je možno le v okolju, zavarovanem s pregrado zločinskega enoumja

Erika Žnidaršič, Vaše vodenje tega dela oddaje je bilo več kot očitno izrazito pristransko in neprofesionalno. Ne le da niste dali besede nobenemu pravnemu strokovnjaku, ki ima drugačno stališče od prizadetih kandidatov Mateja Oštirja in Tanje Frank Eler, tj. poleg bivše ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič, ki je njuno kandidaturo podprla, sedanjega evropskega javnega tožilca iz naše države Jake Brezigarja, imenovanega pred nastopom sedanje politične koalicije, ter bivšega ministra za pravosodje Aleša Zalarja, prav tako iz politične opcije, nasprotne sedanji vladi, pač pa ste si celo dovolili izrazito pristranski pristop k obravnavi te konkretne zadeve (primerljivo z oddajami iz časov komunistične diktature).

Takšno primitivno vodenje oddaj je možno samo v okolju, ki je zavarovano s pregrado zločinskega enoumja.

Voditeljica oddaje, ki si prizadeva za demokratična družbena razmerja in si ne zatiska oči pred izredno skrb zbujajočim stanjem na področju našega državnega tožilstva, bi se v danem primeru morala vprašati, kako je sploh mogoče, da takšno imenovanje kandidatov za delo v Evropskem javnem tožilstvu v imenu države opravlja kar sam organ, tj. samo Državno tožilstvo, ne pa Predsednik države, Vlada RS ali Državni zbor.

Tožilstvo je v komunizmu naredilo velikansko škodo, katere obračun še ni narejen

To vprašanje se s še toliko večjo težo zastavlja, če se soočimo z resnično skrb zbujajočo organizacijsko in funkcionalno ter očitno tudi kadrovsko problematiko našega Državnega tožilstva. O tem bi bila še kako potrebna široka odprta strokovna razprava, v kateri bi bilo nujno treba razgaliti očitne organizacijske, kadrovske in strokovne slabosti Državnega tožilstva, predvsem pa na konkretnih sodnih kazenskih primerih obravnavati njegovo skrb zbujajoče postopanje in očitne nevzdržne odločitve – ki so imele pa tudi imajo še danes strahotne posledice za prizadete ljudi.

Slovensko državno tožilstvo se mora dokončno posloviti od komunizma in od skrajno ošabne samovolje.

Slednje sem zapisal pri polni zavesti in z vso odgovornostjo. Komunizem je bil zločinski režim, komunistični postopki tožilstva so danes vse obsodbe vredni in morajo biti tudi kaznivi.

Je že bil narejen obračun strahotne škode: grozljivih usod, uničenja življenja mnogih ljudi in neizmerne premoženjske škode, ki ga je namerno, protipravno zagrešilo slovensko javno, danes državno tožilstvo? Se je sedanje državno tožilstvo za to svojo preteklo dejavnost sploh kdaj javno pokesalo in iskreno opravičilo žrtvam za vsa grozodejstva, ki jim jih je povzročilo?

Pogled v to zrcalo je grozljiv.

Tožilstvo preganjalo Jožeta Pučnika in Gregorja Strnišo, agresorje JLA na Slovenijo pa oprostili

Naj med neštevilnimi – poleg danes znanih kazenskih zadev zoper dr. Jožeta Pučnika, katerih dogodkov sem živa neposredna priča – omenim samo še en primer: obtožbo in obsodbo zoper takratnega nebogljenega mladoletnega fanta – pesniškega genija evropskih in svetovnih razsežnosti – Gregorja Strnišo.

Sram vas bodi!

Sram vas bodi pred celotnim slovenskim ljudstvom, da se za te in takšne svoje zločine do danes niste javno iskreno pokesali in da v tej stari praksi celo nadaljujete svoje delo !!!

Slovensko državno tožilstvo – kljub očitnim zločinom – ni uspelo z nobenim pregonom hudih kaznivih dejanj, storjenih v času obrambe naše republike pred zločinsko agresijo takratne JLA.

Z nobenim! No-be-nim!

Znani kolovodje takratne JLA se danes mirno sprehajajo in živijo v Sloveniji.

V preteklosti sem natančno pregledal kazenske spise zoper takratna zločinska kolovodja JLA v Murski Soboti, na območju katere je prišlo do ene od najhujših bitk JLA z našo obrambo in civilnim prebivalstvom. Kljub očitnemu hudemu kaznivemu ravnanju takratnih poveljnikov JLA ju je sodišče oprostilo – neki izvedenci pa so na obravnavi pred sodiščem celo nekaznovano obsojali našo takratno teritorialno obrambo. Kasneje se je takratni zločinski kolovodja JLA javno rogal celo meni osebno med televizijsko oddajo o teh vojnih dogodkih v Gornji Radgoni. Temu očitnemu zločinskemu oficirju JLA je po takšnih postopkih našega državnega tožilstva in sodišča država Slovenija celo izplačala odškodnino.

Spoštovani bralec, bralka, Vam je zaprlo sapo?

Zaradi finančnih malverzacij ni bil še nihče klican na odgovornost, marsikdo nedolžen pa je bil več let zaprt

Naše tožilstvo ni uspelo v postopkih ali pa sploh ni preganjalo očitnih hudih kriminalnih malverzacij naših bank, ki smo jih večkrat ob njihovih ogromnih izgubah sanirali slovenski državljani neposredno iz lastnega žepa, namesto da bi jih takoj likvidirali. Seveda vse v korist tistih privilegiranih strank, ki so si mastno napolnile žepe.

Nobenih rešilnih ukrepov, še posebej ne proti LB in NLB (kot tudi ne proti številnim drugim prejšnjim našim komunističnim bankam in finančnim inštitucijam privilegiranih oseb) in tudi nobenih ukrepov in razčiščevanja ob številnih finančnih malverzacijah, npr. v Trstu, da ne omenjam Švice niti znanega primera množičnega nakazovalca denarja v NLB na tuje naslove, oproščenega celo stroškov nakazovanja.

Nič, popolnoma nič.

Sprašujem:

  • Ne bomo teh v škodo celotnega slovenskega ljudstva storjenih finančnih grabežev nikoli razčistili?
  • Velja še vedno rdeče pravilo: nobene odgovornosti zahtevati od naših privilegiranih zločincev?

Nasprotno je to isto tožilstvo v spregi z našim sodstvom do kraja vodilo očitno neutemeljene obtožbe s strahotnimi posledicami za obtožene ljudi – kot npr. zoper sedanjega predsednika vlade, ki so ga nedolžnega poslali v zapor in mu odvzeli mandat v Državnem zboru, ali v znanem procesu zoper obt. dr. Milka Noviča, ki je bil nedolžen kar tri leta in pol v zaporu.

Vse v redu?

Nasprotno pa to naše tožilstvo v kakem drugem primeru, ko gre za več kot očitno privilegiranega obtoženca, preprosto zamudi (opusti) pregon popolnoma očitnega kaznivega dejanja.

Da ne govorimo o neskončnem dolgoletnem zavlačevanju kazenskih postopkov v primerih privilegiranih obtožencev.

Vse v redu?

Od državnega tožilca ni dovoljeno zahtevati odgovornosti, nadzora nad njim ni

Je kdo na Državnem tožilstvu za te očitne protipravne postopke, ki so prizadetim uničile življenje, sploh kdaj odgovarjal? Kakšne smešne odškodnine tem strahotno oškodovanim ljudem nato prisojajo naša sodišča, je dodaten zločin – komunistični sarkazem brez primere!

To so prave zadeve, ki bi jih nujno moralo obravnavati evropsko tožilstvo in sodišče, a se to ob izboru ljudi na mesta evropskih tožilcev s strani tega istega tožilstva, pri katerega izboru nihče: ne predsednik države ne državni zbor ne vlada – nima nobene besede, ne bo nikoli zgodilo. Zelo resno se vsiljuje ugotovitev, da isti izbirajo iste.

Kdor vsaj malo spremlja delo slovenskega Državnega tožilstva, pride kmalu do prepričanja, da sta na tem področju poleg ustreznih etičnih in strokovnih zahtev izredno nujna strokovni in parlamentarni nadzor. In tehtno argumentirano poročilo vsem pristojnim in najpomembnejšim organom Evropske zveze, še posebej Evropskemu sodišču za človekove pravice.

Kar Slovenija že desetletja popolnoma nedopustno zamuja, je jasno kadrovsko prečiščenje slovenskega sodstva in državnega tožilstva od stare kadrovske strukture in pravne prakse ter javno, resnično strokovno razčiščevanje zelo resnih pojavov njegovega dosedanjega nestrokovnega in protipravnega delovanja.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.