Slovenski razkol je knjiga, na katero smo čakali desetletja

Slovenski razkol je knjiga, namenjena vsem, ki bi radi razumeli preteklost

Slovenski razkol je prelomno zgodovinsko delo, znanstvena monografija, ki na poljuden in dokumentaren način v marsičem ruši tabuje in desetletja vzdrževano ideološko dogmo o enostranski krivdi za slovensko bratomorno vojno. Knjiga dejansko spreminja dosedanje vedenje o drugi svetovni vojni na Slovenskem, predvsem v luči razlogov in odgovornosti za slovenski narodni razkol, ki nas pesti še danes. Monografija je sad avtorjevega doktorskega študija in dvajsetletnega raziskovanja, med katerim se je dr. Jože Možina dokopal do fascinantnih, doslej neznanih arhivov in pričevanj, ki nekatera poglavja zgodovine druge svetovne vojne na Slovenskem v marsičem pišejo na novo.

Vključena tudi pričevanja ljudi

Avtor z analizo arhivskih virov vseh vpletenih strani ponuja odgovor na temeljno oz. najbolj prestižno vprašanje slovenske novejše zgodovine: Zakaj in kako so Slovenci med drugo svetovno vojno spolzeli v oster narodni razkol, kdo je ta proces povzročil in kje se je vse skupaj začelo? Kakšna je bila pri tem vloga okupatorja? Narodni razkol se je namreč do konca vojne še okrepil in razširil na celotno ozemlje ter s travmatičnimi posledicami sega tudi v sedanji čas. Prav zato je knjiga izredno aktualna in s svojimi novimi razkritji pomembna za raztapljanje zgodovinskih predsodkov in jasnejši pogled v prihodnost.

Posebna odlika knjige je uporaba doslej neznanih oz. neuporabljenih arhivov, fotografij in dokumentov, tudi desetletja zakopanega arhiva stražarjev (vključno z osebnim dnevnikom dr. Cirila Žebota), kar prinaša številna povsem nova odkritja. Dodatno vrednost oz. sekundarni vir predstavljajo vključena pričevanja ljudi (tudi iz oddaje Pričevalci na Televiziji Slovenija), ki so doživljali vojne dogodke.

Nov pristop v zgodovinopisju, prilagojen sodobnemu bralcu

Monografija je utemeljena na analizah podatkov o smrtnih žrtvah in povzročiteljih na različnih straneh, pridobljenih iz baze Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, kar je nazorno prikazano v grafih in tabeli. Izjemno pomenljive so grafične ponazoritve poteka vojne z vidika žrtev ter njihovih povzročiteljev, ki natančno pokažejo katera stran v vojni je sprožila nasilje in kakšne so bile posledice. Dejansko gre za najbolj celovite tovrstne grafične ponazoritve doslej, ki uveljavljajo nov pristop v zgodovinopisju, prilagojen sodobnemu bralcu. Grafi predstavljajo ključno podatkovno orodje za razumevanje slovenskega razkola, ki se je v letih 1941 in 1942 začel v Ljubljanski pokrajini.

Knjiga je namenjena vsem, ki bi radi razumeli preteklost in po njej sedanjost tako naroda kot svojih prednikov. Ti so nam, kot dokazujejo najnovejše raziskave, ne le v spominu, ampak tudi v genskem zapisu zapustili sledi vojne, ki nas bremenijo kot travme, posebej če jih ne poznamo in ne raziščemo.

Slovenski razkol zato spada na knjižno polico vsake slovenske družine, ki želi na temelju resnicoljubnosti in dialoga graditi prihodnost v svojem okolju in v družbi kot celoti.

Knjigo lahko naročite na internetu: www.jozemozina.si