Slovenski narod – da ali ne? Vprašanje, ki se mi pojavlja po intervjuju dr. Avblja

O glavnem vprašanju, ki se mi z vso ostrino zastavlja po branju intervjuja s prof. dr. Matejem Avbljem “Robert Golob in Janez Janša nista name naredila prav nikakršnega vtisa” (intervju je pripravil Reporterjev novinar Ivan Puc).

Naj se v tem svojem zapisu ob obsežnem in tematsko zelo bogatem intervjuju dr. Mateja Avblja, ob intervjuju, ki bo najverjetneje ukrojil Sloveniji politično “srajčico” na prihodnjih volitvah, omejim na eno samo vprašanje, ki se mi zdi v sedanjih političnih razmerah v EU in v svetu bistvenega pomena. To je vprašanje o obstoju slovenskega naroda.

Niti malo ne dvomim niti v intelektualno moč niti v dobre namene političnih, pretežno liberalnih smernic intervjuvanca dr. Avblja, vendar bi se strinjala z njegovimi mnenji o sedanjih slovenskih liberalcih (s takšnim ali drugačnim predznakom) samo v primeru, če bi njegov intervju vseboval kakršnokoli zagotovilo slovenskemu narodu, da ta ni skrajno ogrožen. Dr. Avbelj bi me prepričal celo v pravilnost svojega navdušenja nad pretežno levo liberalnopolitično usmeritvijo dr. Anžeta Logarja, če bi mu uspelo, da bi me prepričal v preveliko številčnost, trdnost in politično nacionalistično togost slovenskega naroda, kar bi seveda ogrožalo normalno delovanje Slovenije v EU. Ampak tolikšne številčnosti ni, tudi kakršnekoli nacionalistične togosti ni (saj nam že skoraj povsem vladajo tako imenovane nevladne, skrajno leve, organizacije, večinoma mastno plačane izpostave najbolj skrajnega levega domnevnega liberalizma EU).

Da, dr. Avbelj bi me prepričal v svoje – na prvi pogled privlačne –  liberalne ideale, ko ne bi bilo res, da v Sloveniji NE SMEMO imeti niti poštenega ljudskega štetja. Ne smemo imeti štetja z rubrikama narodne in verske pripadnosti, ki bi ju bilo potrebno obvezno izpolniti.

Ali NE SMEMO imeti poštenega štetja zaradi tega, ker bi se preveč jasno pokazalo, kako malo nas je še pripadnikov slovenskega naroda in katolikov? Ker bi se preveč črno na belem videlo, da smo Slovenci že skoraj izginili? Ker bi bilo pošteno ljudsko štetje  neizpodbiten dokaz, kako je Slovenija prekrita že s tolikšnim številom priseljencev z Balkana, zadnja leta pa še z vseh mogočih  drugih delov sveta (ker tako tudi Slovenci ne bi več pripadali beli rasi?), da sploh ni več slovenska Slovenija?

Vem, o teh vprašanjih v Sloveniji najvišji sloji, še posebno internacionalizirana inteligenca, že dolgo ne govorijo več. Oni so že povsem v Bruslju. Od glave do pet. Kadar pa le beseda v naši najvišji intelektualni sferi slučajno nanese tudi na to temo, so vse leve politične sile silno – naj ne rečem silovito – na strani raznarodovalne politike EU. Najbolj vdane Kučanovim komunistom pa še na strani pa po pa se obnove – napol državne – jugovzhodne regije EU, ki bo nekakšna nova Jugoslavija. Gospod dr. Avbelj – osebno – pa v intervjuju, o katerem je govor v pričujočem članku, meni takole:

“Nikoli ni manjkalo radikalnih skupin in strank na obeh straneh političnega prostora, ki so zavračale ta konsenz. Nič novega, to je pač del političnega pluralizma. Se je pa, takšna je moja ocena, z jasno Orbanovo artikulacijo zgodilo prvič po drugi svetovni vojni, da je nekdo iz demokratičnega sveta kot vladni predsednik izrekel nedvoumni ne: Mi se liberalne demokracije ne gremo več. Raje bomo imeli neliberalno demokracijo, ki bo bolj podobna turški, singapurski, kitajski, ruski ureditvi.”

Ali je takšno stanje, kar zadeva izginotje Slovencev v Sloveniji, v resnici za dr. Avblja še najbolj pravilno, ker je popolnoma v skladu z zahodno raznarodovalno (globalno, bolj ali manj marksistično multikulturalistično) politiko? Ker samo intenzivno raznarodovanje, globaliziranje in multikulturaliziranje lahko Sloveniji omogoči dovolj hiter vsestranski razvoj, zlasti gospodarski, ki jo bo edini lahko obvaroval pred vsakršno revščino, zaostajanjem za jedrno EU ter – končno – pred bankrotom in razpadom države? Ali je konec slovenskega naroda res predpogoj za obstanek države Slovenije? Zdi se, da je prav tako. No, še huje je. Če bo liberalna, bo konec naroda, če bo pa konservativna, bo popoln konec naroda in tudi samostojne države, saj bodo za to poskrbeli kar domači liberalci. Ampak za liberalno politiko in politike to ne bo imelo nikakršnih negativnih posledic. Mednarodno liberalno inteligenco bodo potrebovali v vseh politikah, v vseh državah – tudi v tisti neslovenski,  ki bo nekoč, ali pa prav kmalu, na sončni strani Alp.

Frančiška Buttolo1 komentar

  1. Splošno znano je, da imajo liberalci pogosto negativen odnos do vrednot.

    Narod je pozitivna sostvarstvena , sonaravna vrednota, ki je utemeljena tudi v svetem pismu, v katerem so navedena različni narodi oziroma ljudstva, Izraelci pa somed njimi izvoljen narod oziroma ljudstvo.

    Različni narodi so tudi nujnost, da se človeštvo izogne negativnemu nesonaravnemu kulturnem enoumju.

    Odgovori

Komentiraj