Rokometaš hokejistu

Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Slovence simboli delijo. Kar je v neposrednem nasprotju s pomenom simbolov, ki združujejo različne ravni resničnosti v eno. S tem generirajo neizmerno moč, da ljudi angažirajo k delovanju za dobro ali za slabo. Nacionalni simboli združujejo in krepijo nacionalno zavest. So tudi sporni simboli, okrog katerih se krešejo mnenja.

S simboli se še posebej ukvarja antropologija, saj je človek simbolno bitje. Človek je sposoben ustvarjati in doumeti simbole, ki jih potrebuje za osmišljeno življenje. Tudi verstva so polna simbolov in simbolike, ki vnašajo v svet razsežnost presežnega. Prav tako različni svetnonazorski sistemi oblikujejo mehanizme predajanja simbolov in ključev njihovega razumevanja iz roda v rod. Človek si tako s simboli, ki so mu predani ali mu pridejo na pot, osnuje lasten simbolni svet, do katerega ima pravico, dokler ni odkrito nasilen.

Kako je pa s simboli, ki Slovence delijo? Za nekatere bo določen simbol ostal nedotakljiv in neomadeževan. Posameznikovemu simbolnem svetu ne bodo prišli niti blizu pomisleki, ki bi lahko te simbole relativizirali. Argumenti, ki bi zmogli omajati verodostojnost simbolov, bodo naleteli na serijo obrambnih zidov. Če bo nekdo želel spodkopati temelj človekovega smisla, se bodo prižgali vsi obrambni alarmi. Kako bi lahko vendar dopustil, da bi celo življenje temeljilo na zmoti?

Ko se čudim Slovencem, ki mahajo s tujo zastavo in grbom, pomislim na to, da stojijo na enem od teh obrambnih zidov. In ko slišim artikuliran argument proti takšnemu početju ali cinično nerganje, si ne morem kaj, da ne pomislim, da gre za govorico dveh svetov, ki se ne moreta sporazumeti. Gre za govorico ‘vernikov’, prebivalcev dveh simbolnih svetov. To je nekako tako kot če bi rokometaš razlagal hokejistu, naj igra hokej po pravilih rokometa. Dve (i)racionalnosti, dva simbolna svetova: ne gre.

Pri nas poskušamo marsikaj rešiti od zgoraj navzdol. Najraje bi vse rešili z jasno in hitro sprejeto zakonodajo enkrat za vselej. Prepovejmo določene simbole in ‘mirna Bosna’. To se je ponekod uspešno ponekod neuspešno zgodilo, a v današnji Sloveniji so mnogi, ki so zrastli v določenem simbolnem svetu in so nanj navezani. Tako zelo navezani, da ne zmorejo opaziti lukenj v mitologiji simbolov in kako lahko s svojimi simboli prizadenejo. Če hočemo, da nas simboli ne bodo delili, iščimo načine, ki razpirajo te simbolne svetove in osvetlijo njihove senčne plati. To nikakor ni lahka naloga, zahteva vztrajnost in iznajdljivost. Vendar le negovanje občutij prizadetosti in zagrenjenosti prispeva k dograjevanju obojestranskih obrambnih zidov. Končno bodo lahko zidovi toliko zrasli, da se niti simbolov ne bo več videlo. Zato je še pomembneje, da se učimo govoriti o lastnih doživljanjih simbolov ter vztrajati pri dialogu ter izobraževanju.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.