Renato Podbersič: Usodne osmice 20. stoletja

Leto 2018 je leto usodnih osmic in s tem okroglih obletnic prelomnih dogodkov slovenske in svetovne zgodovine 20. stoletja. Gostje omizja se bodo v svojih prispevkih osredotočili vsak na eno prelomnico, ki jo bodo umestili tudi v širši kontekst.

Dr. Stane Granda se bo osredotočil na leto 1918, ko se je s koncem prve svetovne vojne končala življenjska pot stoletne Habsburške monarhije. Razpad Avstro-Ogrske je za Slovence predstavljal drastičen prelom v političnem, kulturnem in socialnem smislu: Beograd je zamenjal Dunaj, srbščina nemščino, katoliškega vladarja pa pravoslavni. Toda vsi niso bili navdušeni nad zbliževanjem z jugoslovanskimi narodi.

Ddr. Igor Grdina bo osvetlil spoznanja o letu 1948, ki predstavlja v zgodovini socialistične Jugoslavije vrhunec hladne vojne zaradi spora med Titom in Stalinom ter posledično Jugoslavije s članicami Kominforma. Prelomni dogodek je spremenil tudi konstelacijo sil na svetovnem zemljevidu (odnos zahoda do Jugoslavije in obratno) in pripeljal do preganjanj resničnih in navideznih stalinistov v Jugoslaviji ter titoistov v evropskih socialističnih državah.

Mag. Tomaž Ivešić, doktorski raziskovalec na Inštitutu evropske univerze, se bo ozrl na leto 1968 in zadušitev praške spomladi v kontekstu reševanja češkoslovaškega nacionalnega vprašanja s pomočjo jugoslovanskih »progresivnih izkušenj«. Kljub uveljavljenemu mnenju, da so se v Pragi pri reformah ustavnega sistema zgledovali po Sovjetski zvezi, pa ponoven premislek in pregled arhivskega gradiva kažeta na izjemen vpliv jugoslovanskih komunistov.

SLOVENSKO ZGODOVINSKO DRUŠTVO ZA NOVEJŠO IN SODOBNO ZGODOVINO 

vljudno vabi na »oglato mizo« pod naslovom 

USODNE O8MICE 20. STOLETJA

ki se bo odvijala v torek, 12. junija 2018, ob 18. uri

v knjižnici Slovenskega šolskega muzeja

na Plečnikovem trgu 1 v Ljubljani.

Gostje: Stane Granda, Igor Grdina, Tomaž Ivešić

Omizje bo vodil dr. Renato Podbersič.