TV Slovenija kljub vsemu vztraja pri rdeči propagandi

Rdeča hiša TV Slovenija je že bila predmet mojega zanimanja, o njej sem že pisal, a glede na njeno hujskaško poročanje zoper sedanjo vlado, še prav posebej zoper njenega predsednika, sem prisiljen, da se o njenem početju in njeni vlogi spet oglasim – še posebej, ker jo moram (po še vedno veljavnih predpisih) plačevati, drugih TV mi pa ni treba. Gonja, ki jo izvaja rdeča hiša TV Slovenija, ki, glede na svojo izrazito prevladujočo rdečo politično usmerjenost, v nazivu zlorablja ime naše države, zoper sedanjo koalicijo, še posebej njeno očitno propagiranje sedanje nove namere rdeče opozicije, da sredi sedanje pandemije covida-19 sproži postopek razrešitve predsednika vlade, se lahko že kosa z akcijami najhujših kriminalnih političnih agentur – od nacističnih, fašističnih do komunističnih.

Nesramne propagandne oddaje te rdeče hiše, za katero je skrajni čas, da se v celoti razgradi in privatizira, v demokratični družbi ne smejo ostati brez odziva. Vodja ignorantske liste (ovenčane z njegovim imenom in priimkom), ki ga niti skupni napori predsednika države, vlade in preostalega dela opozicije za obrambo pred hudo grožnjo množičnega obolenja in smrti državljanov niso premaknili v njegovem egocentrizmu, se je sedaj tudi javno poistovetil s stranko, za katero obstaja resen dvom, ali sploh lahko deluje v demokratičnem svetu.

Slovenija mora in se hoče otresti komunističnih spon, kar naj končno sprejme tudi rdeča hiša TV Slovenija

Rdeči TV hiši, ki svoje prevladujoče protidemokratične politične usmerjenosti sploh ne prikriva, morajo pristojno ministrstvo, vlada in državni zbor v najkrajšem možnem času jasno in glasno povedati:

Časi zločinske rdeče buržuazije so minili. Slovenija se mora na poti vzpostavitve demokratičnih razmerij in inštitucij otresti komunističnih spon. Za trobila nekdanje oblasti, ki je zagrešila strahotne zločine in s svojim še vedno obstoječim vplivom rovari v korist svojega klana, je skrajni čas, da jim zazvoni navček. Dovolj je dovolj.