Razpreti nukleus intime – »skrivnostna« oseba

Dragutin Gustinčič, foto: Wikipedija.

V razmislekih – o čistem nukleusu razkola – znova in znova trčimo ob eno in isto »skrivnostno« osebo. Iskanje nukleusa razkola nas znova in znova osredinja na neugodno »skrivnost« gospoda Dragotina Gustinčiča.

V ciklu izpraševanj razpiramo okvarjeno jedro, nukleus globoke slovenske krize. Temeljna točka te krize je razkol v tem narodu. V nukleusu razkola pa biva pro-komunistično indoktrinirana okvara intime posameznika o tem, kaj je prav. Ta okvarjena intima na kateremkoli področju onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. S tem se onemogoča resnico in spremembo intime, kar učinkovito onemogoča uveljavitev prava.

Pot naprej je, kakopak, v poglobitev izpraševanja z vstopom v razprti nukleus okvare.

Osvetlili bomo »skrivnostno« točko. Vezana je na »skrivnostnega« poveljnika slovenskih komunistov v času nastanka totalnega razkola. »Skrivnostna« točka se nahaja v intimnem jedru sodobnih zgodovinarjev.

»Skrivnostna« točka

V razmislekih – o čistem nukleusu razkola – znova in znova trčimo ob eno in isto »skrivnostno« osebo. Vidimo jo drugače od v všečni javnosti uveljavljenega pogleda. »Skrivnost« osebe je vezana na neprekinjeno obdobje od leta 1920 do 1945, torej v čas pred letom 1945 pa tudi pred 1941. Iskanje nukleusa razkola nas znova in znova osredinja na neugodno »skrivnost« gospoda Dragotina Gustinčiča.

S tem v vzročni zvezi pa ob vstopu v razprti nukleus odstiramo »skrivnostno« intimo sodobnega zgodovinarja.

»Skrivnost« lahko primeroma osvetlimo s sodobno oddajo Nevidni človek, Dragotin Gustinčič, nastalo novembra 2014, objavljeno julija 2015 (RTV Slovenija). Vsebino oddaje v nukleusu tvori intima (abecedno) Esada Babačiča, Vite Mavrič, dr. Aleša Gabriča, Ilije Gustinčiča, Jurija Gustinčiča, Radovana Hrasta, dr. Jurija Perovška, Alenke Puhar in dr. Boga Zupančiča.

Oddaja je nežno prežeta s pridihom pro-komunistično indoktrinirane intime in ponižnim spoštovanjem do »skrivnostnega« poveljnika. Oddaja je na liniji.

»Skrivnostni« izpad

V besedah gospoda Hrasta pa je izpadlo tudi tole: »[…] je bil on vse do leta petinštiridesetega. Torej, to je lahko največ, kar je lahko dosegel kot revolucionar in kot partijec. Takrat je bil Tito v senci Gustinčiča. V senci, da ne govorim o Kardelju […]« Do leta 1945 Tito in Kardelj v njegovi senci.

Z vidika sodobne analize – čistega nukleusa razkola v tem narodu – je nelogično, da je intervjuvancem v oddaji Nevidni človek izostala temeljna »skrivnostna« točka naše analize. Ni logično, da ga v oddaji ni, ki bi na podlagi čistega nukleusa intime pojasnil – glede leta:

  • 1945: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci totalnega oboroženega udara v pravico, takoj po vojni izven-sodno pobitih, do življenja?
  • 1943: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci pravno sofisticiranega teksta t.i. Dolomitske izjave iz februarja oziroma marca 1943 in klavzule »zastopano slovensko nacionalno vprašanje [v navezavi s] sekcijo Komunistične internacionale«, ki je skladna s skrivnostno programsko klavzulo iz leta 1933 izvedbe totalnega oboroženega udara v ta narod?
  • 1941: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci izven-volilnega udara v volilno pravico oseb, ki so živele na ozemlju Slovencev v okviru Kraljevine Jugoslavije, izraženo na volitvah leta 1938, in sicer javno razglašenega v obliki totalnih klavzul v 1. in nadaljnjih številkah Slovenskega poročevalca iz leta 1941, pri čemer navedeni izven-volilni udar z javnim razglasom iz maja 1941 zoper leta 1938 izvoljene pooblaščence volilnega telesa kaže na začetek slovenske državljanske vojne?
  • 1933: Kdo je »skrivnostni« slovenski tvorec Skrivnostne knjige o Slovencih, ki že preko osemdeset let čaka na objavo z dne »4.1933«, ki vsebuje precizno programsko klavzulo totalnega oboroženega udara slovenskih komunistov v ta narod?
  • 1920: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci 100-letnega totalnega udara v ta narod, z začetkom aprila 1920, ko so v Trbovljah »zavzeli pošto, odstavili občinski svet, izvolili na javnem shodu novega ter razglasili sovjetsko republiko«?