Radio Slovenija se boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe

Predstavniki civilne pobude za pluralen Radio Slovenija (prof. em. dr. Janez Juhant, Drago Vogrinčič in Sebastijan Valentan) smo se 12. 4. 2017 sešli z novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTVS go. Ilinko Todorovski.

Predstavniki smo ji pojasnili trenutno stanje. Ob večletnih prizadevanjih, ko so verske vsebine na TV Slovenija primerno zastopane, je glede tega še vedno težava na Radiu Slovenija, in sicer na Prvem programu, ki je najbolj slišen in tudi poslušan.

Radio Slovenija se po zastopanosti verskih vsebin razlikuje od primerljivih evropskih radijskih postaj. Po 25. letih demokratične Slovenije bi vendarle ideološko zavoro morali preseči. Verske vsebine in slovenska verska glasba bi morali biti nekaj normalnega, vsakdanjega, ne pa, da se nanje gleda z zadržanostjo in celo z negativno nastrojenostjo.

Dejstvo je, da na Prvem radijskem programu, ki ga plačujemo vsi, ni verskih oddaj in skorajda ni slovenske verske glasbe. Razlog za to je lahko samo eden: nasprotovanje veri, kar pa je z etičnega vidika, z vidika človekovih pravic in vidika demokratične družbe nesprejemljivo in vredno vsake obsodbe. Kristjani smo v nacionalnem radijskem prostoru odrinjeni v geto na program Ars, ne prvi program, ne radio val 202 verskih vsebin ne ponujata in ne zagotavljata.

Pogrešamo verske oddaje na Prvem programu Radia Slovenije, na katerem se zdaj prenaša šest bogoslužij na leto, dnevno pa je na sporedu Duhovna misel, ki ni verska oddaja. Te so predvajane na 3. programu Radia Slovenija, programu ARS. V civilni pobudi predlagamo da bi na Prvem redno prenašali nedeljska bogoslužja in pripravljali redno versko oddajo za kristjane oz. ob praznikih tudi za druge verske skupnosti. Pobudniki si želimo, da bi verske govorne vsebine na Prvem spremljala slovenska verska glasba, da bi Uredništvo verskega programa na Radiu Slovenija, ki je zdaj umeščeno v odgovorno uredništvo ARS-a, dobilo primernejši status in da bi programska shema sledila primerom dobre prakse v sosednjih oz. mnogih drugih evropskih državah.

Uresničitev predlogov bi razumeli kot izpolnitev zakonskih obveznosti RTV Slovenija do verujočih, ki predstavljamo pomemben del poslušalstva (glede na delež vernega oz. krščenega prebivalstva Slovenije).

Predstavniki pobude dosedanjo komunikacijo z Radiem Slovenija štejemo za neustrezno. Želimo si dialoga in menimo, da lahko varuhinja pri tem opravi pomembno vlogo. Pri tem se opiramo na stališče varuha Lada Ambrožiča, ki je ob sprejemanju Programsko-produkcijskega načrta za leto 2015 med drugim zapisal, da je pobuda za več verskih vsebin na Prvem upravičena.

Varuhinja je zagotovila, da bo podpirala in spodbujala dialog ter iskanje rešitve, sprejemljive za obe strani, za poslušalce in ustvarjalce programa. Odnos javne RTV do verujočih mora biti spoštljiv in odprt, dialog pa strpen in argumentiran ter utemeljen tako na zakonu o RTV Slovenija kot na hišnih standardih in poklicnih merilih. Verske vsebine in oddaje so sestavni del programske ponudbe RTV Slovenija; če del poslušalstva meni, da je na Radiu Slovenija takšnih oddaj premalo in da jih je treba bolje umestiti, se je o tem treba resno pogovoriti. Ni prav, če se del poslušalcev čuti diskriminiran, prikrajšan, odrinjen in neupoštevan.

Varuhinja meni, da bi bilo v dialogu poleg mednarodnih primerjav koristno spoznati oz. analizirati tudi izkušnje na Televiziji Slovenija, saj predstavniki civilne iniciative ureditev v tem delu javnega medijskega servisa štejemo za primerno.

Varuhinja je obljubila, da bo o tematiki verskih vsebin sklicala sestanek z direktorjem in pristojnimi uredniki Radia Slovenije ter po tem sestanku predstavnikom civilne pobude sporočila, kakšen bi lahko bil naslednji korak v dialogu.

Programski svet RTVS pripravlja 26. 6. 2017 poseben panel o verskih vsebinah na javni RTV. Upamo, da se bo stvar pomaknila naprej, v evropsko in demokratično obzorje svobode in spoštovanja.

Podpisani:

Sebastijan Valentan, univ. dipl. teol.

Prof. em. dr. Janez Juhant

Drago Vogrinčič