Prejeli smo: Vprašanja županu Zoranu Jankoviću

Zoran JankovićDejstvo, da je Ljubljana krepko zadolžena, je moč videti že na vsakem koraku. Ceste in kolesarske steze so bržkone udarne jame, zelenice so neurejene, središče mesta pa spominja na gradbišče, kjer gradbenim delom ni videti konca.

Skrb zbujajoče je, da so zadolžena tudi podjetja, ki so združena v Javni holding Ljubljana. Kljub zagotovilom, da bo investicija v projekt Urbana posodobila in pocenila mestni potniški promet, se to ni zgodilo. Prej narobe. Potniški promet je eden najdražjih v primerjavi z drugimi primerljivimi evropskimi mesti, pretočnost pa se je še poslabšala, saj vozijo avtobusi s čedalje daljšimi časovnimi intervali. Žal spominja naš potniški promet prej na kakšen balkan ekspres, kot pa na sodoben potniški promet ene izmed evropskih prestolnic.

Težave imajo očitno tudi v podjetju Vodovod Kanalizacija, saj bo prej ali slej potrebno sanirati dotrajano vodovodno omrežje, ki naj bi imelo že 30 odstotkov izgub pitne vode.

Posebno poglavje pa je podjetje Energetika, saj je to podjetje vedno poslovalo z dobičkom, zdaj pa se govori, da najemajo kredite celo za plače zaposlenih. Velika uganka so tudi namenska sretstva, ki so bila namenjena za izgradnjo 50 MW plinske turbine, kar bi danes pomenilo približno 50 milijonov evrov, če računamo, da stane 1 MW, po besedah strokovnjakov, približno milijon evrov. Da ne omenjam amortizacijskih sredstev, s katerimi bi se morala kriti obnova vršnih kotlov.

Naj povem, da sem se z vprašanji obrnil na Javni holding Ljubljana, vendar mi do tega trenutka še niso odgovorili.

Zato se obračam z vprašanji na župana mesta Ljubljane, gospoda Zorana Jankovića.

  1. Koliko so zadolžena posamezna podjetja, ki so združena v Javni holding Ljubljana?

  2. Kam so poniknila sredstva, ki so bila namenjena za izgradnjo 50 MW plinske turbine?

  3. Ali imajo podjetja, ki so združena v Javni holding Ljubljana, zagotovljena amortizacijska sredstva za obnovo dotrajane infrastrukture? Če ne, kako in iz katerih sredstev boste investirali nujna vzdrževalna dela?

  4. Ali predvidevate, glede na slabo finančno situacijo, sanacijski načrt podjetij, ki so združena v Javni holding Ljubljana? Ali bodo pri tem prizadeti prebivalci mesta Ljubljane z višjimi mesečnimi stroški?

  5. Ali se vam je investicija v projekt Urbana v teh nekaj letih že kaj obrestovala in za koliko?

  6. Kakšna je vaša razvojna politika na področju energetike in infrastrukture v nadaljnjih letih vašega županovanja?

Pričakujem, da boste, spoštovani gospod župan Zoran Janković, na vprašanja jasno in eksaktno odgovorili, saj je to v interesu vseh Ljubljančanov, ki iz meseca v mesec plačujejo vedno dražje storitve podjetij Javnega holdinga Ljubljana.

Urban Kržan