Prejeli smo: NSi opozarja Vrhovno sodišče na Zavezo sodstva in vlade državljanom

maslesaV NSi z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v Sloveniji, saj je zaupanje državljanov v slovensko politiko in pravosodje zamajano do najglobljih temeljev. Nedopustno je, da nam rezultate volitev krojijo dolgotrajni sodni postopki, ki močno vznemirjajo državljane in vnašajo veliko nezadovoljstva in nezaupanja v institucije slovenske države in vse veje oblasti.

Medtem ko se državljani spopadajo z vedno večjo revščino, brezposelnostjo in drugimi težavami, povzročajo dodatno nezadovoljstvo še poročila o nekaznovanih primerih korupcije in kraje državnega premoženja. Slovenija se je znašla na najvišjih mestih lestvic po stopnji korupcije v državi.

Na podlagi teh ugotovitev apeliramo na slovensko pravosodje in organe pregona, da naredijo vse, da bodo vsi naši državljani obravnavani enakopravno in da bo v vseh primerih prišlo do pravične razsodbe v najkrajšem možnem času oziroma razumnem roku. Pri tem apeliramo na vse organe pregona in sodstva, da svoje moči in kadre usmerjajo v prvi vrsti na najhujše primere kaznivih dejanj in korupcije, ki ne bi smeli nikoli zastarati. Samo sodna veja oblasti lahko prepreči in kaznuje ropanje države in vsem državljanom zagotavlja temeljno človekovo pravico do poštenega in pravičnega sojenja v razumnem roku.

Ob tem bi radi opozorili na Zavezo sodstva in vlade slovenskim državljanom, ki je bila podpisana 4.6.2013, s katero se je sodstvo zavezalo, da bo pri izvajanju poslovnih procesov ravnalo z določenimi upravljalskimi načeli (str.3C.Ukrepi sodstva) med drugimi:

a) vsaka zadeva je v najkrajšem času deležna individualne pozornosti in

b) individualna pozornost je sorazmerna z naravo in zahtevnostjo zadeve.

V skladu z ukrepi, h katerim se je s podpisom predmetne Zaveze zavezalo sodstvo samo, pričakujemo, da bo Vrhovno sodišče RS oziroma njegov predsednik ukrenil vse, da bo zagotovljeno odločanje tega sodišča o vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti v sedaj najodmevnejši zadevi v čimkrajšem možnem roku.