Prejeli smo: Izjava Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč

Park spomina in opomina Kamniška Bistrica

Komisija Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč je s svojo sejo dne 23. avgusta 2017 počastila dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Posebno pozornost posvetila izvajanju letošnjega programa dela. Akcije potekajo uspešno, čakamo le še na rezultat razpisa za začetek odstranjevanja miniranega skalovja v breznu pod Macesnovo gorico.

V Slovenskem času, prilogi Družine, je na dan spomina na žrtve totalitarnih režimo izšel članek Roberta Dolinarja o ureditvi grobov žrtev vojne in revolucionarnega nasilja, kjer so pokopani posmrtni ostanki žrtev, ki jih je Komisija izkopala iz prikritih morišč in grobišč. Komisija je njegov predlog podprla.

Komisija pri svojem delu pogosto naleti na nejasnosti, ki kažejo, da niti ena kategorija žrtev, ki jih lahko razumemo pod široko kategorijo »žrtev vojne in z vojnami povezanega nasilja«, ki jih kot vredne groba in spomina upodablja novi spomenik na kongresnem trgu, nima ustrezno urejenih grobov. Zato smo obravnavali gradivo o možnem usklajevanju dela več ministerstev (MDDSZ, MK, MGRT), da bi  uredili dosedanje neurejeno stanje in vzpostavili slovensko mesto mrtvih, kjer bi RS imela pregleda nad vsem grobovi in bi ukrepala tako, da bi vsi grobovi deležni enakovredne skrbi po enakih in strokovno utemeljenih merilih. Pobudo z analizo stanja in predlogi za nadaljevanje dela pošiljamo predsedniku RS, predsedniku Vlade RS, predsedniku Državnega zbora, predsedniku Državnega sveta, ministrici za delo, družino in socialne zadeve, ministroma za kulturo in za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Predsednik Komisije:

Dr. Jože Dežman