Pogreb v Logatcu: Kdo so umorjeni, kje so njihovi svojci?

V petek, 3. julija 2020, bo ob 18. uri v Dolnjem Logatcu pogreb dvanajstih umorjenih, katerih posmrtni ostanki so bili izkopani iz apnenice v Zakovškem gozdu pri Zaplani.

Dne 6. junija 1991 so si raziskovalci Inštituta za sodno medicino, preiskovalni sodnik, tožilec in policisti ogledali prikrito morišče in grobišče v opuščeni apnenici v Zakovškem gozdu pri Zaplani. Posmrtne ostanke umorjenih so izkopali 26. septembra 1991. Gre za dvanajst moških, starih od dvajset do petdeset let. Zvezani so bili z rdečo telefonsko žico, ustreljeni v glavo. Verjeten datum umora je 21. junij 1945.

Domačini so verjeli, da vedo, kdo so umorjeni.

Oblasti so zmrznile, družine naročile identifikacijo

Republika Slovenija ni zmogla toliko odločenosti, da bi vzpostavila učinkovit sistem identificiranja posmrtnih ostankov iz prikritih morišč in grobišč. V zvezi s tem sva z dr. Jožetom Balažicem pisala oblastem že leta 2008. Po vstopu v rov sv. Barbare so slovenske oblasti preprosto zmrznile. O identifikacijah smo se začeli znova pogovarjati šele po sprejetju Zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev. O tem sva s Pavlom Jamnikom pisala v Slovenskem času leta 2019, Peter Sušnik pa v Zavezi leta 2019. Zdaj identifikacije opravlja forenzični laboratorij slovenske policije.

V vmesnem času so družine, ki so domnevale, da so bili njihovi sorodniki umorjeni v apnenici v Zakovškem gozdu, same naročile identifikacijo. Rezultat je bil zanje porazen. Nihče od tam umorjenih ni bil identificiran kot njihov sorodnik. Kdo so umorjeni, kje so njihovi svojci?

Nujno vzpostaviti stabilen sistem identificiranja

Ta primer nazorno kaže, da je stabilen in trajen sistem identificiranja eden od pogojev, ki jih je Republika Slovenija dolžna zagotoviti, če hoče uveljaviti osnovne standarde tranzicijske pravičnosti. Zato je bil vzpostavljen depo vzorcev za identifikacijo v Škofji Loki, za katerega skrbi policijski forenzični laboratorij.

Kdo so nesrečniki, ki so bili umorjeni v apnenici? Kje so posmrtni ostanki tistih, ki jih iščejo njihove družine? Kdo je izvršil ta zločin in kdo ga je prikrival?

To so vprašanja, na katera demokratična in pravna država odgovarja. Republika Slovenija ob vseh zapletih, ki smo jim priča pri odkrivanju resnice o najhujših zločinih vseh časov na slovenskih tleh, to vendarle počne.

Naj umorjeni iz apnenice v Zakovškem gozdu počivajo v miru.