Pregled variant železniških tras Koper – Divača (ZEMLJEVID)

1. Vladni projekt 2TDK »Drugi tir« »prof. Bogdan Zgonc«
– drugi tir z ubežnimi predori
– dolžina trase: 27,1 km, naklon proge: 17‰
– število predorov: 8, dolžina: 20,5 km, podzemno izogibališče v naklon: 17‰
– število ubežnih predorov: 3, skupaj: 16,5 km, ubežni prehodi na 500 m
– število viaduktov: 2, skupna dolžina: 1.099 m, število mostov: 2
– za tovorni promet navzdol ostaja obstoječa proga dolžine 48 km, naklon: do 27‰
– pomanjkljivo rešen problem požarov v naravi, nevarnost požarne škode v predoru,
– ocena investicije: 1,4 milijarde (brez sanacije obstoječega tira in brez 18 lokomotiv)
– čas izgradnje: 7-8 let

2. Drugi in tretji tir zgrajena skupaj (varianta vladnega projekta 2TDK)
– dolžina trase: 27,1 km, naklon proge: 17 ‰, podzemno izogibališče v naklonu: 17‰
– število predorov: 16, dolžina: 40,8 km, ubežni prehodi na 500 m, nevarnost požarne škode v predoru
– število ubežnih predorov: 0, število viaduktov: 4, skupaj: 2.198 m, število mostov: 4
– ocena investicije: 2,5 – do 4,5 milijard (brez 18 lokomotiv)
– ocena za čas izgradnje: 10 – 14 let

3. Skrajšana varianta »Miha Jazbinšek«
– dolžina dvotirne trase izključno za tovorni promet: 23,1 km, naklon proge: 20‰
– število predorov: 3 dvotirni, dolžina: 18,1 km, daljinsko vodenje vlaka brez vlakovodje
– število viaduktov: 2, skupaj: 400 m, število mostov: 0
– za potniški promet ostaja obstoječa proga, dolžina: 48 km, naklon: do 27‰
– požarna varnost skladno s predpisi, nevarnost požarne škode v predoru
– primerjalna ocena investicije: največ 1,1 milj. Eur (brez sanacije obstoječega tira in 18 lokomotiv)
– ocena za čas izgradnje: 5-6 let

4. Pentlja »Rudi Varl«, pentlja obide Črni Kal v predoru
– dolžina trase: 27 km, naklon proge: do 17‰
– število predorov: 2 dvotirna, dolžina: 16,1 km, daljinsko vodenje vlaka brez vlakovodje
– število viaduktov: 0, število mostov: 2
– za potniški promet ostaja obstoječa proga, dolžina: 48 km, naklon: do 27‰
– požarna varnost skladno s predpisi, nevarnost požarne škode v predoru
– ocena investicije: 1,0 milijarde (brez 18 lokomotiv)
– ocena za čas izgradnje: 6 let

5. Dvotirna proga »Dr. Duhovnik s skupino«
– dolžina trase: 30,4 km, naklon proge: 12‰, v predoru: 80‰
– sanacija obstoječega tira z izgradnjo vzporednega tira takoj poveča pretočnost za 30 %
– predor: 1 dvotirni, dolžina: 4,1 km, s servisno cesto
– prihranek: 18 lokomotiv (zaradi vlečnega mehanizma z vagonom/lokomobilom), rekuperacija energije
– protipožaren in protihrupen suhi zid na odprti trasi, v predoru: avtomatski gasilni sistem in 3K ventilacija
– najdaljša ubežna pot: 50 m

Pripis: povezava na zemljevid v povečani velikosti v pdf obliki