Odprto pismo predsedniku vlade: Reševanje begunske krize

Begunci na železniški postaji v Budimpešti, foto: Twitter.
Begunci na železniški postaji v Budimpešti, foto: Twitter.

V zadnjih dneh smo priča zaostrovanju begunske krize v Srbiji in Makedoniji. Po tem ko je Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) letos objavil podatek, da je bilo v lanskem letu v svetu 60 milijonov beguncev, kar je največ po drugi svetovni vojni, po številnih tragedijah beguncev, ki so v nuji želeli prečiti Sredozemsko morje in po tem, ko je Evropska unija (EU) julija letos končno sprejela načrt sprejema in razporeditve 55.000 beguncev, se države Evropske unije, tudi Slovenija, še vedno neustrezno in neučinkovito odzivajo na pričujočo krizo.

Številne nevladne organizacije že dalj časa opozarjamo na neustreznost evropskih in slovenske azilne in migracijske politike. Ogorčeni smo nad medlim odzivom Vlade RS na predlog EU glede števila beguncev, ki bi jih sprejela Republika Slovenija, ter zaskrbljeni nad nenehnim poudarjanjem varnostnega vidika, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu beguncev. Taka sporočila znatno prispevajo k neupravičeni kriminalizaciji migrantov in krepitvi predsodkov. Menimo, da je Slovenija glede na obstoječo begunsko krizo, kljub našim omejenim integracijskim sposobnostim, ob dodatnem angažiranju različnih akterjev sposobna sprejeti večje število beguncev, kot je 250, kolikor naj bi jih sprejela v okviru kvot.

Trenutno begunsko situacijo v Evropi bi po našem mnenju lahko učinkovito rešilo le takojšnje povečanje možnosti za legalni vstop beguncev v evropske države. Begunci so namreč ljudje, otroci, matere, očetje, ki zdajle potrebujejo varno zavetje, zdi pa se, kot da vsi skupaj čakamo na čudežni razplet, ki nas bo odrešil kakršne koli odgovornosti do teh ljudi.

Nujno je vzpostaviti humanitarne koridorje, ki bi omogočili legalno in varno potovanje beguncem v tiste evropske države, kjer bi zaprosili za mednarodno zaščito.

Od Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da se zavzame za solidarno Evropo, ki bo migrante sprejela in jim pomagala, da na ravni EU glasno zastopa ta stališča, temelječa na solidarnosti in načelih človekovih pravic. Kot takšna je lahko vzor tudi drugim državam EU. Konkretno predlagamo, da Slovenija takoj ponudi pomoč Makedoniji in Srbiji v obliki zagotovitve dodatnih vagonov in avtobusov za prevoze beguncev, hkrati pa ponudi možnost beguncem, ki se nahajajo v teh dveh državah, da v kolikor si to želijo, pridejo v Slovenijo in tukaj zaprosijo za mednarodno zaščito. V luči krepitve naših integracijskih sposobnosti pa predlagamo tudi, da Slovenija čim prej sprejme naslednje ukrepe:
– pripravo celovitega akcijskega načrta za sprejem in integracijo beguncev,
– decentralizacijo področja obravnave migrantov in prenos določenih pristojnosti na lokalne skupnosti,
– zagotavljanje posebne skrbi za najbolj ranljive skupine beguncev oz. tiste, ki se znajdejo v ranljivi situaciji, s poudarkom na celostni obravnavi in oskrbi otrok brez spremstva in žrtev mučenja,
– učinkovite, nerestriktivne postopke za priznavanje mednarodne zaščite in združevanje družin beguncev,
– vzpostavitev programov za pomoč pri premoščanju kulturnih, jezikovnih in drugih ovir pri integraciji v slovensko družbo,
– vzpostavitev učinkovitega sistema praktičnega učenja slovenskega jezika za begunce,
– dolgoročno financiranje nevladnih organizacij, ki izvajajo programe podpore za begunce in druge migrante,
– ustrezno ureditev stanovanjskega vprašanja za begunce s poudarkom na omogočanju dostopa do neprofitnih stanovanj zanje,
– sprejem ustreznih ukrepov aktivne politike zaposlovanja beguncev,
– izboljšanje integracije migrantov v zdravstveni sistem: v prvi fazi predlagamo sistem vzpostavitve kulturnih mediatorjev v zdravstvu,
– učinkovitejšo podporo pri vključevanju otrok beguncev (in drugih migrantov) v šolski sistem,
– izboljšanje politične participacije beguncev (in drugih migrantov) z zagotavljanjem pravice včlanitve v politične stranke in kandidiranje na lokalnih volitvah ter ratifikacijo Konvencije o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni,
– ratifikacijo konvencije Združenih narodov o zaščiti pravic delovnih migrantov in članov njihovih družin iz leta 1990.

V pričakovanju, da kot državnik, ki poudarja etične standarde in solidarnost, naredite odločne in pogumne korake pri reševanju begunske krize in vloge Slovenije znotraj Evropske unije, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenije, Beethovnova 7, Ljubljana,
Inštitut za afriške študije, Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana,
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, Ulica Janeza Pavla II 13, Ljubljana,
Mirovni inštitut, Metelkova 6, Ljubljana,
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova 6, Ljubljana,
Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, Ljubljana,