Odgovor dr. Duhovnika g. Flacu

V Časniku so bili objavljeni argumenti g. Janeza Flaca o pomembnosti nadaljevanja del na predloženi trasi Drugega tira (vladin projekt), hkrati pa kritizira nekatere rešitve Strokovne skupine o dvotirni železnici. Na nekatere njegove trditve  je potrebno odgovoriti.

1. Najprej oporeka trditvi, da je mogoče izgradnjo dvotirne železnice zagotoviti v treh letih.

Zgraditi dodatni tir ob sedanji progi na relaciji Divača – Prešnica in Rižana – Koper je mogoče v treh letih, saj dodatni tir zahteva samo 8 m neto širine ob sedanji trasi, ki je določena po normativih, saj se v odmiku 12 m ne smejo nahajati drugi objekti. Slovenske železnice (SŽ) že danes lahko v tem območju zgradijo »karkoli« za varnost in povečanje kapacitete železniške proge. Na obstoječi trasi so zemljišča v 99 % v lasti SŽ. Podatek je preverjen preko geodetske uprave. Na omenjenih dveh odsekih je zgrajenih že 6 km dvotirne proge, ki jo bo vladni projekt popolnoma zavrgel, zato ker si nekdo želi, pazimo, želi imeti megalomanski projekt za najmanj 2,5 do 3,5 milijarde EUR.

Pravico graditi je mogoče dobiti pospešeno za kar niso potrebni daljši postopki. To ve vsak, celo uradniki sedanje vlade pri gradnji na kmetijskih zemljiščih za MAGNO. Razen, če ni določeno, da za tujca dovoljenje TAKOJ, za domačega človeka pa dovoljenje NIKOLI.

Dodatni tir je mogoče graditi po odsekih takoj, če bi to želeli, tako kot se za traso Drugega tira trenutno rišejo dovozne poti do portalov tunelov po posebnem gradbenem dovoljenju. Spet smo tam, da če se hoče se lahko oz. za nekatere se lahko za druge NIKOLI.

2. Optimalna je bila izbrana trasa, za katero je bil izdelan državni prostorski načrt, izdano okoljevarstveno soglasje, odkupljena zemljišča (99 odstotkov) in nazadnje pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Tras je bilo res triindvajset in vsakič so bili nastavljeni kriteriji tako, da je bila trasa najbližje Trstu (do 1,5 km) in dlje od Kopra (4,5 km) o čemer argumentirano piše g. Milan Gregorič. Za tak prostorsko neprimeren projekt je bilo izdelanih mnogo okoljevarstvenih opozoril, ki so proti vladni trasi, vzpodbujajo pa k iskanju rešitve za trajnostni razvoj okolja.

Da so odkupljena zemljišča za sedanjo traso v 99 % pomeni le to, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje za pravico graditi na tujem zemljišču. Vsak uradnik ve in pozna, da mora investitor izkazati pravico graditi in zgraditi na svojem zemljišču. Če tega ne izkaže, ne more dobiti gradbenega dovoljenja.

3. Nadalje g. Flac ugotavlja, da bi se moral graditi dodatni tir ob sedanji progi tako, da bilo potrebno zemljišča dokupiti na levi in desni strani.

Trditev je popolnoma zmotna, ker vseskozi trdimo, da je gradnja dodatnega tira vedno na levi strani, zaradi možnosti sočasne izgradnje in operativnega delovanja obstoječe proge.

Tako kot se gradi sedanji drugi tir, brez problemov ob polni izkoriščenosti obstoječega tira.

Spet smo tam, za NAS je izgradnja paralelnega tira mogoča in jo izvajamo ob vseh varnostnih ukrepih, za DRUGEGA pa ne sme biti dovoljena, da mu predlog izbijemo iz glave že na samem začetku. Metode so poznane in so osnovane na principu: pri inovaciji moraš inovatorja negirati tako, da najprej pregledaš vse argumente, kako ne bi in prepovedano je razmišljati kako bi. Metoda je poznana in sistematično uveljavljena v zadnjih 70 letih. NI NAPAKE!

Flac se ne poglobi v naš predlog, da bi ugotovil, da se zahvaljujemo vladi, ker je sedanji izgrajeni izvlečni tir zgradila v trasi našega predloga. Vsak projekt se pač gradi gospodarno, če gre za denar davkoplačevalcev in ne zato, da so ljudje v službi za negiranje gospodarnih predlogov.

4. G. Flac nadaljnje trdi, da ni strokovnjak na področju ocenjevanja višine sredstev, ki bodo porabljena za gradnjo drugega tira. Objavljeno oceno razume zgolj kot izhodišče za pripravo potrebne dokumentacije za pridobitev evropskih sredstev.

V tem delu pa je našo strokovno skupino resnično popolnoma razočaral. Enako kot g. Leben, ki je izjavil, da bo končna cena znana, ko bo projekt končan.

Oba se pridružujeta tistim državnim uradnikom, ki potrebujejo neke zakone, uredbe in predpise za projekte, ki jim ni določena cena.

Torej denar uporabimo za vsako ceno, kaj pa bo prišlo na koncu v realizaciji, pa nas ne briga več! Da, res je in zato je ta država tam, kjer je. In to prav sedaj, ko je blagostanje. Vsak gospodar ve, da tedaj, ko je blagostanje se varčuje, potem ko je revščina se varčevati ne da! Ali ne razumete te preproste ugotovitve gospodje-tovariši?

Ali se ne zapletate malo preveč in prevečkrat v nestrokovnih izjavah?

Prav zaradi takih zapisov in tako vodenega projekta Drugega tira je referendum potreben. Na referendumu je potrebno glasovati proti uveljavitvi takega zakona, ker je zakon koruptiven, ker uveljavlja traso Drugega tira, ki je nerazdelana, kar se je zapisalo g. Flacu in ker je vrednost prevelika glede na izplen v transportu in zato bomo slovenski davkoplačevalci plačevali investicijo, ki je neekonomska in namenjena zadostitvi izključno tujcem, ki nas bodo obenem prehiteli z izgrajenimi kapacitetami, ker bo naš projekt in izgradnja Drugega tira za okoli tri leta prepozna.

Naš predlog pa je uokvirjen z našimi možnostmi, projekt se bo izplačal v 18 letih, prehiteli bomo tujce pri zagotavljanju železniških kapacitet in predvsem je vrednost investicije tako majhna, da ne more noben uradnik s počasnim delom zagotavljati vnaprejšnje koruptivnosti.

Če ni mogoče dobiti ocene stroškov izgradnje Drugega tira pa me zanima, kako ste prišli skozi brez ocene investicijske vrednosti. Ali tako, kot je zadnjič PR Ministrstva za infrastrukturo objavil, da so cene podobnih predorov za dvakrat višje od ocenjenih! Torej ministrstvo že pripravlja državljane na dvakrat višjo ceno izgradnje?

Da, prav je, da se objavi mednarodni razpis za funkcionalno rešitev transporta na relaciji med Koprom in Divačo. Ni pa prav, da se razpiše mednarodni razpis po projektih projektantov, ki so imeli ukaz razdelati neprimerno traso, kar sedanji projekt Drugega tira je!

Razlika je torej v načinu razpisa: funkcionalni in ne izvedbeni razpis. Tako se prepreči neekonomsko projektiranje in neprimerna uporaba davkoplačevalskega denarja.

Jože Duhovnik, Medvode