Ob neki obletnici ali kdo je naslednik zgodovinske SLS

kljub kranjskih dezelnih poslancev SLS
Klub kranjskih deželnozborskih poslancev SLS tik pred prvo svetovno vojno, foto: Wikipedija.

Nova Slovenija je pretekli teden s simpozijem zaznamovala 25. obletnico ustanovnega kongresa SKD – Slovenskih krščanskih demokratov. 10. marca 1989 je nastalo Slovensko krščansko-socialno gibanje, ki se je nato 2. novembra 1989 preimenovalo v SKD, ki je s tem postala tudi politična stranka. Predsednica NSi Ljudmila Novak je v svojem nagovoru na simpoziju dejala, da je Nova Slovenija »ideološki naslednik SKD in hkrati varuh temeljnih etičnih vrednot krščanske demokracije.«

Predvsem na medijska poročila o dogodku so se odzvali v Slovenski ljudski stranki, kjer poudarjajo svoje pravno nasledstvo SKD. V SLS imajo drugačno kronologijo dogodkov, da se letos ne obeležuje 25. obletnice ustanovitve SKSG, ki se je preimenovalo v SKD, pač pa 26. obletnico. »Slovensko krščansko socialno gibanje je namreč ustanovljeno 10. marca 1989 in se je na zboru 2. novembra 1989 preimenovalo v Slovenske krščanske demokrate ter postalo politična organizacija, svoj prvi kongres pa so SKD imeli 27. januarja 1990 v Ljubljani,« so zapisali v sporočilu za javnost. Pojasnjujejo, da je bila Slovenska ljudska stranka ustanovljena 12. maja 1988 kot Slovenska kmečka zveza, ki se je skupaj s Slovenskimi krščanskimi demokrati 15. aprila 2000 na Združitvenem kongresu v Ljubljani združila v SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko. SLS+SKD Slovenska ljudska stranka se je nato 17. decembra 2001 preimenovala v Slovensko ljudsko stranko in je še danes pravna naslednica tako SLS kot tudi SKD.

V SLS ocenjujejo, da gre pri medijskih trditvah, da naj bi NSi praznovala 25. obletnico svojega obstoja za »nič manj kot potvarjanje zgodovinskih dejstev«, saj je bila Nova Slovenija ustanovljena 4. avgusta 2000, kmalu po izstopu Andreja Bajuka in Lojzeta Peterleta iz SLS+SKD Slovenske ljudske stranke. »Novi Sloveniji ‒ krščanskim demokratom, ki so 10. marca 2015 praznovali 26. obletnico ustanovitve svojega ideološkega predhodnika SKSG oziroma SKD, bomo ob (petnajsti) obletnici ustanovitve torej lahko čestitali 4. avgusta letos,« so še zapisali v SLS.

O nasledstvu je v intervjuju, objavljenem konec leta 2012 v Svobodni Sloveniji, svoj pogled podal tudi dr. Marko Kremžar, zadnji predsednik zgodovinske SLS, ki je po drugi svetovni vojni delovala v emigraciji:

»Povedal sem že, da sem pooblastil Ivana Omana, da ime stranke registrira v tedanji Jugoslaviji, ker smo bili politični emigranti za tamkajšnjo oblast še vedno »sovražniki države« brez pravne osebnosti. Ker se Oman ni udeležil srečanja v Parizu, niti kasneje pogovorov v Stamsu, sva se ponovno menila o uporabi imena stranke šele ob mojem prvem obisku Slovenije. Takrat sva se dogovorila, naj bo ime SLS prihranjeno za čas, ko se bodo združile nazorsko sorodne: Slovenska kmečka Zveza (SKZ), Slovenki krščanski demokrati (SKD) in zgodovinska SLS iz emigracije. Zaradi, po mojem mnenju kratkovidnih volilnih taktiziranj, so tako pri SKZ, ki se je 8. decembra preimenovala v Ljudsko stranko (LS), kakor pri SKD, s tem predolgo odlašali.

Med tem je Marjan Podobnik, Omanov zet, svojega tasta izpodrinil iz vodstva stranke in se polastil tudi imena SLS. Kar je posebno žalostno pri vsem tem je, da je malo prej Ivan Oman branil v svoji stranki Marjana Podobnika pred močno skupino levičarjev, ki so prišli v SKZ in nato v LS iz nekdanjega ‘zadružnega’ sektorja, ki ga je v veliki meri nadzorovala partija. Kasneje so isti ljudje uporabili Marjana Podobnika proti Omanu, ustanovitelju prvega demokratičnega gibanja v času komunizma, ki ga smemo primerjati z voditeljem poljskega sindikata Solidarnost, Lešom Waleso.

Ko je Ivan Oman uvidel, da so ga v ‘novi’, Podobnikovi SLS izigrali in da ne bo mogoče uresničiti povezave krščanskodemokratsko usmerjenih strank, je iz zetove SLS izstopil in se pridružil SKD, s katero se je leta 1992 že združila naša, zgodovinska SLS iz emigracije. Ustanovitelj Slovenske kmečke zveze je kljub nelojalnosti lastnih ljudi poskušal narediti korak k združitvi in tako smo bili nekaj časa Oman, Peterle in jaz z večino somišljenikov iz emigracije vendarle v isti stranki. Na žalost pa v SKD niso znali prav ceniti Omanovega pogumnega dejanja in njegove karizmatične osebnosti.

Ko je kasneje stranka, ki si je bila prilastila ime SLS, ponovno zamenjala vodstvo in izjavila, da bo postala stranka kapitala, se je odpovedala načelom in tradiciji povezani s tem imenom. Med tem se je ohranjala stoletna krščanskodemokratska tradicija, ki smo jo gojili po zgledu naših prednikov v prvotni, zgodovinski SLS nekaj časa v SKD, sedaj pa v Krščansko demokratski stranki Nova Slovenija (NSi).«

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.