Spoštovane ekscelence in spoštovani častni gostje, dragi bratje in sestre.