Nad zakon o “drugem tiru” tudi z referendumom

Izjava za javnost glede Predloga zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper

V zadnjem mesecu je Vlada Republike Slovenije s predlogom zakona o t.i. drugem tiru vnesla razdor v slovensko javno sfero. Predlog, ki ga je vladajoča nomenklatura poslala v parlamentarni postopek, odpira mnogo vprašanj v povezavi z izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Ob razpravah, predvsem na javnih medijih in ob izjavah državnega sekretarja g. Jureta Lebna, lahko več kot upravičeno podvomimo v transparentnost projekta. Na odboru za infrastrukturo so se predstavniki Ministrstva za infrastrukturo izogibali odgovorov na pereča vprašanja, predvsem glede financiranja samega projekta in vstopa zalednih držav v projekt.

1. Potrebno je poudariti, da potrebuje Slovenija posodobitev železniške proge Divača – Koper, če želi okrepiti svojo vlogo v Srednji Evropi in postati ena izmed najpomembnejših igralcev pri prevozu tovora iz severnega Jadranskega morja v notranjost Evrope. Vprašanje, ki pa se zastavlja in nihče od vladnih predstavnikov nanj ne poda zadovoljivega odgovora ostaja, kakšna bo cena tega projekta. Lahko se vprašamo, ali bo nam, prihajajočim generacijam, še ostala v lasti ključna javna infrastruktura, s katero bomo lahko upravljali, ali pa bodo z njo upravljale zaledne države, ki so zaradi pragmatičnih vzgibov videle možnost sodelovanja.

2. Vlada RS netransparentnost postopka utemeljuje z uspešno prijavo na evropski razpis, ki bo združeval denar Evropskega sklada za strateške naložbe in kohezijska sredstva. Kljub vsemu, nikoli ni bilo zagotovljeno, da bomo s strani razpisa dobili načrtovano vsoto denarja. Plana B tukaj ni oz. javnosti ni bil nikoli razkrit. Tudi z obstoječimi razpisi ne bo zagotovljenih predvidenih 200 milijonov evrov, ampak je to zgolj želja. Do danes nismo dobili odgovorov, kako bomo pokrili ta del finančne konstrukcije, če bomo na razpisu neuspešni oz. če z razpisom ne bodo zagotovljena pričakovana sredstva. Rok za prijavo v okviru razpisa se izteče julija, zato razloga za hitenje pri tako pomembnem projektu ne bi smelo biti.

3. Zaradi celega kupa nejasnosti, tudi o tem ali bo proga enotirna ali dvotirna, smo lahko skeptični tudi do dejanske priprave projekta. Ne samo, da projekt potem ni dodelan, tudi na vse razpise se praktično ne moremo prijaviti. 2TDK na svoji spletni strani piše, da bo proga enotirna, kar ni korak v pravo smer in v smeri razvoja, ki bi ga potrebovala tako Luka Koper kot celotna država na tem odseku proge. Med drugim je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo g. Jure Leben povedal, da obstaja možnost, da bo proga dvotirna.

4. Peter Gašperšič je pri svojem zaslišanju odgovoril, da proge Divača – Koper ne potrebujemo še vsaj naslednjih 40 let. Poraja se vprašanje, kaj mu je za 40 let spremenilo mnenje, sedaj pa bi rad projekt izpeljal v nekaj mesecih.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov sem sam nasprotoval predlogu zakona s strani Vlade RS o izgradnji železniške proge Divača – Koper. Kot opozarjata tudi Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče izkazuje zakon preveč tveganj korupcijskega ravnanja. Njunemu mnenju se pridružujem tudi sam.

Prav tako je Vlada RS ponovno zanemarila družbeni interes in s tem dokazala, da bega možganov ne želi ustrezno naslavljati. Nas res vodi samo še osebna korist in kapital, ne pa skupno dobro za Slovenijo? Želim si, da bi lahko s skupnimi močmi preprečili novo Depalo vas, Patrio, Mercator, Istrabenz, Pivovarno Laško, »gradbene barone« in konec koncev TEŠ 6. Vlada RS mora skrbeti za širši družbeni interes, zato bi morala poslušati vsa mnenja. V tem primeru smo bili preslišani tudi predstavniki ljudstva. Kot predstavnik državljanov in državljank RS bom, v kolikor bom sistematično prezrt, zahteval referendum. Namreč, gre za pregrešno drag projekt, ki bo močno vplival na ljudi. Tudi na generacije, ki pridejo za nami.

nepovezani poslanec Andrej Čuš