Matej Tonin: Zakon o pokopu vseh žrtev pripravljen

Foto: Marko Jerina.
Foto: Marko Jerina.

Matej Tonin je poslanec Državnega zbora in vodja poslanske skupine. Naziv magister znanosti je pridobil na Fakulteti za družbene vede, nekaj časa je deloval tudi kot samostojni podjetnik. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah ponovno kandidira za poslanca Državnega zbora.

Na srečanju Civilne iniciative Prebudimo Slovenijo sta gostji gospa Ljudmila Novak in gospa Alenka Jeraj govorili o preseganju ideoloških delitev na leve in desne, o nujnem konstruktivnem sodelovanju parlamentarnih strank, saj je Slovenija po močnem stagniranju v zadnjih šestih letih v izredno kritični situaciji, ko je na politiki velika odgovornost pri izvedbi številnih reform. Ali še velja zaveza, ki ste jo dali na prejšnjih volitvah, da boste sodelovali samo v vladni koaliciji v kateri bodo imele pomladne stranke večino?

Slovenski volilni sistem je proporcionalen, kar pomeni, da nobena stranka sama ne more imeti zadostne večine, da sestavi vlado. Izkušnje kažejo, da je dobro, da so koalicijske stranke programsko čim bolj sorodne. Če so programsko različne, se v ključnih stvareh ne morejo dogovoriti, ker se ne dogovorijo, reform ne izpeljejo, zato stvari stojijo, Slovenija pa nazaduje.

Programsko smo si najbolj sorodni s SDS in SLS. Trdimo, da bi bila to najboljša vladna koalicija, programsko sorodna in enotna. Najlažje bi izpeljala stvari, ki jih Slovenija potrebuje.

Odgovor na vaše vprašanje je: Nova Slovenija bo šla v koalicijo s programsko sorodnimi strankami, ki nam bodo pomagale znižati davke, poenostaviti postopke in odpreti gospodarstvo. Če pomladne stranke ne bodo imeli večine v katerikoli vladni koaliciji, vstopanje v takšno koalicijo ni smiselno.

Kako si predstavljate razvoj dogodkov, če bo po volitvah oblikovana leva vlada, ki ne bo sestavljena s predstavnicami slovenske pomladi kot stabilnimi strankami?

Za močno vlado morata biti izpolnjena dva kriterija: da je vladna koalicija programsko sorodna in da ima udobno večino. Težko bo te kriterije izpolniti.

Če gledam zadevo širše: tri pomladne stranke bodo navkljub moji želji težko dosegle rezultat, ki bi jim prinašal udobno večino, okrog 55 poslanskih sedežev. Takšen scenarij je težko pričakovati, si ga pa vsi želimo. Za Slovenijo bi bil zelo dober. Drugi scenarij, v katerem bi imela pomladna opcija večino, bi pa morala povabiti v koalicijo še neko nesorodno stranko, lahko pripelje do tega, da bo potrebno sprejemati slabe kompromise.

Če gledamo drugo opcijo, je  zadeva nekoliko drugačna. Mislim, da lahko leve stranke, torej Stranka Mira Cerarja, SD in DeSUS, celo same dosežejo dvotretjinsko večino, če NSi in SLS ne bosta dosegli dobrega rezultata. SDS sama čez 30 poslancev ne more priti in zato je toliko bolj ključen rezultat NSi in SLS.

V vseh pogledih je dobro, da vse tri pomladne stranke dosežejo čim boljši rezultat. Če bomo sestavljali vlado, bomo imeli možnost izpeljati stvari, ki smo si jih zamislili. Če bomo v opoziciji, bomo vsaj preprečili dvotretjinsko večino leve opcije in s tem preprečili nenavadne želje po spreminjanju ustave.

Ali lahko navedete ukrepe iz vašega gospodarskega programa za katerega bi vztrajali, da se njegova izvedba konkretno definira v koalicijski pogodbi, če bi bili del vladne koalicije?

Davčna reforma, reforma trga dela, zdravstvena reforma, pokojninska reforma in reforma sodstva. To je pet reform, ki jih bomo zahtevali v katerikoli koaliciji.

Slovenija je ena izmed davčno najbolj obremenjenih držav. V vsaki koaliciji bomo zahtevali znižanje davkov, zlasti znižanje obdavčitve dela. Tudi na terenu pogosto slišimo, da bi ljudje zaposlovali, ampak si tega ne morejo privoščiti in zato ljudi najemajo na črno. Namesto, da bi država vsaj nekaj denarja dobila, ne dobi nič. Zato trdimo, da bi se z nižjimi davki dalo ustvariti več delovnih mest. Tistemu, ki se utaplja, ne moreš v nahrbtnik naložiti še dva kamna. Verjamem, da ljudje težko razumejo, kako z nižjimi davki ohraniti stabilne javne finance, ampak logika je približno takšna: danes pet ljudi plačuje dva evra davka, mi pa si želimo, da bi jutri deset ljudi plačevalo en evro davka.

Pri reformi trga dela moramo zagotoviti prožno varnost. Predlagamo, da lahko delodajalec delavca kadarkoli odpusti, pod pogojem, da mu izplača odpravnino treh mesečnih plač. Delavcu s tem zagotovimo varnost, delodajalcu pa prožnost in prilagodljivost. Vprašali me boste, kje bo delodajalec dobil denar za odpravnine, če pa odpušča, ker ima manjše finančne možnosti. Predlagamo ustanovitev posebnega zavarovalnega sklada za odpravnine.

V zdravstvenem sistemu je totalen kaos. Predlagali bomo naslednje spremembe: odpravo monopola ZZZS, drugačen sistem naročanja zdravstvenega materiala in profesionalnejše vodenje zdravstvenih zavodov. Zdravstvene domove, bolnišnice in druge zdravstvene ustanove naj vodijo menedžerji ne pa zdravniki. Ustvariti moramo zakonsko podlago, da lahko javna naročila za nabavo zdravstvenega materiala peljemo v sodelovanju z drugimi državami. To je edini način, da razbijemo domače kartele. Kar se tiče zadravstvenega zavarovanja bomo predlagali ukinitev monopola Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Smo ena izmed redkih držav, ki ima samo eno zdravstveno zavarovalnico. Tako vam ne bo več potrebno sklepati obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri različnih zavarovalnicah, ampak se boste lahko odločili za celosten paket pri eni zavarovalnici.

Pokojninska reforma. Ljudje me na terenu sprašujejo, kje je njihov denar, ki so ga štirideset let plačevali za pokojnino. Tega denarja ni, ker se ni nikamor nalagal, ampak imamo sistem, ki mesečne prispevke direktno razdeli za pokojnine. Zaradi tega je ključno razmerje med številom zaposlenih in upokojencev. Demografija je jasna, življenjska doba upokojencev se podaljšuje, medtem ko je število zaposlenih bolj ali manj enako. Da bi bil zdajšnji sistem vzdržen, sta samo dve možnosti: ali bodo pokojnine še naprej padale ali pa bo potrebno dlje delati. Mi smo proti nadaljnjemu padanju pokojnin. Med slabima dvema možnostima smo za to, da se podaljšuje delovna doba, kot da se znižujejo pokojnine, s katerimi ljudje že danes težko shajajo. Ta pokojninska reforma, ki smo jo sprejeli v mandatu druge Janševe vlade, je vzdržna do leta 2020, kar pomeni, da bo potrebno v naslednjem mandatu te stvari pripraviti, da se bo lahko zadeva normalno speljala po letu 2020.

In še, zahtevali bomo reformo sodstva. Predlagali bomo poiskusni mandat za vse sodnike, preden so imenovani v trajen mandat. Predlagali bomo tudi reformo sodnega sveta, saj ni etično, da sodniki praktično sami odločajo o kadrovanju v sodstvu.

Foto: Marko Jerina.
Foto: Marko Jerina.

Ali se Vam ne zdi, da vodstvo stranke s potezami kot so pred časom sodelovanje na okrogli mizi s politiki kot so Zoran Lubej in Igor Šoltes, pa te dni skupaj s Francijem Bogovičem in Mirom Cerarjem, ne ustvarjate zmede v javnosti? Kako si tako sodelovanje vodstva stranke na takih dogodkih razlagati?

Če je Slovenija demokratična in svobodna država, potem lahko svobodno odločamo, katerih dogodkov se bomo udeležili. Ključno je, kaj na dogodkih povemo. Če Nova Slovenija oz. predsednica stranke sodeluje na dogodku, kjer je ali Lubej ali Šoltes ali Cerar v tem ne vidim nič problematičnega, če naša predsednica tam predstavlja in zastopa naše vrednote in naš program.

Občutek imam, da se na desni strani vzpostavljajo dvojna merila. Zelo konkretno: če Nova Slovenija reče, da bo šla v koalicijo s tistimi, ki nam bodo pomagali uresničiti naš program, nekateri že vihajo nosove, češ, da to ni pravi odgovor. Pravi odgovor naj bi bil, da bo Nova Slovenija šla v koalicijo samo s pomladnima strankama. Na drugi strani pa lahko SDS mirno reče, da so v SDS vrata odprta za vse, pa ta odgovor ni problematičen. Zakaj ena stranka na desnici lahko reče, da je odprta za vse, na drugi strani pa je problem, če se ena stranka udeleži zgolj okrogle mize, kjer jasno povemo, da s prisotnimi na okrogli mizi ne bomo šli v koalicijo ter predstavimo svoja stališča.

Na že omenjenem dogodku Prebudimo Slovenijo je gospod prof. Justin Stanovnik opozoril citiram, »da izvirni greh slovenskega zagatnega tukaj in zdaj tiči v dejstvu, da ne razumemo (in morda celo nočemo razumeti), kaj se nam je zgodilo v 20. stoletju.« Vaša stranka skuša včasih bolj včasih manj taktno izpostaviti, da se moramo enako zavzeto ukvarjati z razčiščevanjem zgodovine, kot npr. na drugi strani z današnjimi ekonomskimi in političnimi težavami v državi, zaradi katerih npr. mladi množično zapuščajo državo. Zdi se, da v tem iskanju ravnovesja med včeraj in danes, včasih padete v začaran krog. Je tak vtis na mestu?

Ta odgovor je lahko zelo dolg, ampak na kratko bi rekel to, da nam nerazčiščena zgodovina dela težave in nas bremeni tudi danes. Če želimo stvari reševati, moramo iskati stične točke in sprte strani pripeljati za isto mizo. Tega se ne da narediti, če v to tematiko pretirano vnašamo čustva. Če želimo doseči spravo, se moramo zavedati, da je to dolgotrajen proces, grajen na resnici, številkah, dejstvih, dokumentih itd.

Nova Slovenija se je zavestno odločila, da bomo poskušali o teh stvareh manj govoriti in več narediti. Mi smo v preteklem letu pripravili zakon o dostojnem pokopu vseh žrtev, ki se nam zdi nujna civilizacijska norma, saj mora država poskrbeti za dostojen pokop pobitih, ki ležijo po vseh koncih Slovenije. To je dolg države. Spisali smo zakon, ki ga še nismo vložili, ker so nas prehitele predčasne volitve. Nismo ga želeli izkoriščati v politične namene, ker bo potem ta zakon neslavno propadel, ker ga bo druga stran razumela kot politično orodje ne pa kot zakon s katerim popravljamo dolg države. Zakon smo poslali v dopolnitev organizacijam, ki jih te stvari zadevajo. Tega nismo izpeljali na očeh javnosti.

Na tematiko razčiščevanja zgodovine NSI ni pozabila, se je pa lotevamo na nekoliko drugačen način kot druge stranke. Želimo si več konkretnih rezultatov in manj to temo uporabljati za politično mobilizacijo. Politika je dolžna ustvariti pogoje, da se bodo stroka in organizacije obeh strani sposobni pogovarjati in začrtati prave rešitve. To je ključ do rešitve.

Kako komentirate izjavo Janeza Janše za Reporter, da se v primeru njegove zaporne kazni Nova Slovenija ni jasno opredelila do njegove situacije in nasploh do razmer v pravosodju, kot se je to npr. Matevž Krivic. Kako to komentirate?

Naj si ljudje ustvarijo svoje mnenje, jaz bom dodal nekaj dejstev.

NSI je v zvezi s primerom Janeza Janše dala posebno izjavo, celo plačala posebno objavo v Družini. Povedali smo, da postopki trajajo predolgo in da mora Vrhovno sodišče nemudoma odločati in prekiniti prestajanje zaporne kazni do dokončne odločitve.

Na TV Slovenija je predsednica NSI povedala, da je sodba Janezu Janši na trhlih tleh. Ne pozabite, da je poslala pismo Janši in Bogoviču ter jih pozvala k programskemu sodelovanju.

Lojze Peterle je nastopil na zborovanju Majniške deklaracije, kjer je govoril, da je nedopustno, da te obsodijo za stvari, za katere se ne ve, kako, kje in na kakšen način naj bi se zgodile.

Aleš Hojs je bil na Dobu, ko je gospod Janša prišel na prestajanje zaporne kazni.

Jaz sem za Reporter povedal, da se postopek zoper Janeza Janšo sploh ne bi smel začeti, saj nimajo materialnih dokazov za sodbo.

Gospod Matej Tonin, hvala za pogovor.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.