Matej Tonin, kandidat za župana občine Kamnik

Uredništvo je županskim kandidatom predlagalo, da se nam lahko predstavijo z odgovori na vprašanja, ki smo jim jih zastavili. Odgovore bomo objavljali v vrstnem redu, kot bodo prihajali.

1. Katera Vaša osebnostna lastnost Vam bo najbolj pomagala, da boste dober župan ?

Tonin: Ocenjujem, da zlasti odprtost za različne ideje in nezamerljivost. Želim združiti različne interese v dobro občine Kamnik. To je tudi nekaj, kar Kamničani trenutno najbolj pogrešamo.

2. Katera Vaša karierna izkušnja Vas najbolj kvalificira za župana ?

Tonin: Delo v Državnem zboru RS, štiriletno delo v občinskem svetu občine Kamnik in vodenje podjetja.

3. Koliko odstotkov proračuna znaša zadolženost občine danes in približno koliko bo znašala ob koncu Vašega mandata ?

Tonin: Uradno, danes občina Kamnik ni zadolžena. Naredil bom vse, da tako ostane tudi po letu 2014.

4. Naštejte 3 najpomembnejše investicije, ki jih mora mestna občina izvesti v naslednjem mandatu ?

Tonin: a) Izgradnja dveh novih OŠ, b) razvoj turizma (revitalizacija mestnega jedra, Velika planina, …), c) Vodovod in kanalizacija po celotni občini

5. Ali se boste, če boste izvoljeni za župana v naslednjem mandatu zavzemali, da bi bila višina davka za nepremičnine nižja, višja, ali enaka kot je trenutno nadomestilo za stavbna zemljišča v občini v kateri kandidirate?

Tonin:  Zavzemam se, da višina ostane enaka.

Foto: Wikipedia