Replika Vilija Kovačiča Mateju Toninu

Vili Kovačič: Upam, da večina za ustavne spremembe ne bo samo dvotretjinska, ampak vsaj tričetrtinska.
(Foto: Jure Makovec)

Spoštovanje pravil je alfa in omega demokracije tudi pri razdelitvi predsedniških funkcij v DZ

Gospod Tonin, pozdravljeni! Hvala za odziv!

V zvezi s tem, kdo naj v Državnem zboru vodi komisijo KNJF, še vedno pričakujem samo to, da se natančno držite razreza, ki je predpisan s poslovnikom – brez amandmajev. Kot vidim iz podatkov, pa razrez ni bil pošten in ni bilo tako. Poudarjam, da sramota ni to, da bi KNJF vodila NSi, ki se deklarira za demokratično stranko, ampak dejstvo, da tega pravila prav stranka NSi ne upošteva. To sramoto sicer zlahka odpravite tako, da amandma umaknete in se držite pravil. Nobene kompenzacije s podpredsedniki ne pridejo v poštev. Sicer pa ste s tem nedemokratičnim ravnanjem sami sebe diskreditirali, kar je jasno vidno od daleč, saj vas tudi zaradi tega zapuščajo vidni člani NSi!

Ustavne spremembe so nujne, jih bo novi DZ zmogel?

Glede ustavne večine, ki je potrebna za spremembe Ustave, ki so nujne, pa močno upam, da ta večina tokrat ne bo le nujna, dvotretjinska, ampak bo vsaj tričetrtinska večina, in da boste o ustavnih spremembah tudi vi povprašali ljudstvo, tudi državljana K., čeprav ste ljudstvo z ustavnimi spremembam iz leta 2013 tako rekoč ukinili.
Sicer pa imam zelo zanimiv in pomemben predlog, ki vam ga z v zvezi s tem z veseljem obrazložim, seveda če ste se pripravljeni o tem pogovarjati in me poslušati in upoštevati, tako kot ste me poslušali julija 2012 ob poroštvu za TEŠ6.
Sicer pa je pri ustavnih spremembah nujno uresničiti zahtevo Ustavnega sodišča o enakih možnostih volivcev, ne le s stališča približne enake velikosti volilnih okrajev, ampak tudi glede enakih možnostih tako v referendumski kot tudi v volilni kampanji. Odločba o tem je bila na US sprejeta januarja 2018 s soglasjem 9 : 0! Takrat je bil referendum razveljavljen. Predsednica US je bila dr. Jadranka Sovdat in je zmogla prepričljivo uveljaviti demokratično držo.
Ampak z odločbami US Državni zbor ravna – ne le kot svinja z biseri, ampak kakor svinja z mehom – vključno s predsednikom države, ki mu je vse to španska vas – mu po domače – dol visi!
Vili Kovačič, državljan K.