Majniška deklaracija še živi!

Kongresni trg v Ljubljani je bil poleg Prešernovega spomenika, v obdobju 20. stoletja osrednji prostor, povezan s pomembnimi dogodki slovenske zgodovine. Tam je bil kongres Svete zveze leta 1821, ki so se ga udeležili avstrijski cesar, ruski car, neapeljski kralj in drugi državniki. Dokončno zasnovo Kongresnemu trgu na prostoru nekdanjega kapucinskega samostana, je dal leta 1824 ljubljanski župan Hradecki. Pred I. svetovno vojno so bile na trgu parade avstro-ogrske vojske, leta 1918 pa je bil na tem trgu veličastni zbor ob razpadu monarhije in ustanovitvi Države SHS (Slovencev, Hrvatov in Srbov). Veličastni spomenik (konjenik) so Slovenci leta 1940 postavili kralju Aleksandru I., katerega so naslednje leto porušili italijanski okupatorji. Navsezadnje je na dan osvoboditve na ta trg prikorakala slovenska partizanska vojska in še istega meseca je z balkona ljubljanske univerze spregovoril Josip Broz Tito.

Majniških deklaracij pozna zgodovina kar nekaj. Gotovo sta najpomembnejši dve. V okviru Jugoslovanskega kluba je njegov takratni predsednik in poslanec v dunajskem parlamentu Anton Korošec 30. maja 1917 prebral Majniško deklaracijo, ki je bolj znana kot Majska. Idejni oče deklaracije je bil Janez Evangelist Krek, podpisalo pa jo je vseh 33 jugoslovanskih poslancev. Bistvo deklaracije je bila združitev Slovencev, Hrvatov in Srbov v enotno samostojno državo v okviru habsburške monarhije.

Najpomembnejša majniška deklaracija za Slovenijo pa je gotovo Majniška deklaracija, ki jo je 08. maja 1989 na Kongresnem trgu prebral pesnik Tone Pavček na množičnem protestnem zborovanju zaradi aretacije Janeza Janše. Majniška deklaracija je bila v bistvu politična izjava, ki so jo oblikovale prve slovenske opozicijske politične stranke in z njo zahtevale uresničiti stoletja dolge sanje Slovencev: ustanoviti suvereno in samostojno državo slovenskega naroda. Oblasti so zborovanje prepovedale, vendar nasilja ni bilo. Deklaracijo so napisali: Dimitrij Rupel, Franc Bučar, Hubert Požarnik, Veno Taufer in Janez Janša. Deklaracijo so podpisali: Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije.

Deklaracija, ki je bila objavljena v časniku Delo 10. maja 1989, je obsegala tri bistvene točke:

1)    Da hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda.

2)    Kot suverena država bomo samostojno odločali o povezavah z južnoslovanskimi in drugimi narodi v okviru prenovljene Evrope.

3)    Glede na zgodovinska prizadevanja slovenskega naroda za politično samostojnost je slovenska država lahko utemeljena le na:

  • spoštovanju človekovih pravic in svoboščin,
  • demokraciji, ki vključuje politični pluralizem,
  • družbeni ureditvi, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo v skladu z naravnimi danostmi in v skladu s človeškimi zmožnostmi državljanov Slovenije.

Po 22 – letih samostojnosti je Majniška deklaracija še vedno aktualna!

Foto: Tukaj je Slovenija