Kresalova v nasprotju z zakoni

Kot ugotavlja računsko sodišče, je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, kršilo pa je tudi zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

Več: Siol.net

Foto: Aleš Čerin