Kresalova v nasprotju z zakoni

Kot ugotavlja računsko sodišče, je ministrstvo ravnalo v nasprotju z zakonom o javnem naročanju, zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, kršilo pa je tudi zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Več: Siol.net Foto: Aleš Čerin

Skrb za varnost ali kaj drugega?

Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal ni hotela vseliti Nacionalnega preiskovalnega urada v takoimenovano “Matejevo stavbo” na Litostrojski cesti, češ da je lokacija nevarna za ljudi, ker je preblizu plinskih rezervoarjev. Raje jih je vselila … Beri dalje