Janez Juhant: Na poti zahtevnega dialoga

Janez Juhant: Na etično osveščenih, kulturno izobraženih, dobronamernih in dialogu privrženih državljanih, se gradi skupno dobro in blaginja države. Vsak je za to odgovoren na svojem mestu, v družini, sosedstvu, na delovnem mestu. Vodilni v družbi in tudi v Cerkvi pa naj sistemsko spodbujajo to prenovo za osvobojeno Slovenijo.

Ob stoti obletnici plebiscita bodo na avstrijskem Koroškem številne slovesnosti. Čeprav obema narodoma pomeni plebiscit različno, iščejo (težaven) skupni jezik za obhajanje obletnice in spomin na pobite. Usmerjal naj bi v sodelovanje za  prihodnost in omogočal presegati delitve, ki jih je povzročila boleča preteklost.

Je koroško iskanje skupnega jezika lahko tudi upanje tudi za sodelovanje v Sloveniji

Je to lahko znamenje in upanje tudi za sodelovanje v Sloveniji, ker desetletja trpimo za posledicami delitve iz revolucije. DEMOS je ob osamosvojitvi uspel združiti različne sile za skupni napor ustanovitve države. A še danes se ne čutimo kot organska celota, da bi se vsi, predvsem pa odgovorni kot sodniki, novinarji, upravni delavci in uradniki, zavzemali za splošni blagor in korist vseh.

Razveseljivo, da v teh odločilnih dneh  samostojni podjetniki, razumniki, tudi razočarani volivci, ki si želijo urejeno Slovenijo, upravičeno terjajo od strank stabilno  politiko in vlado, ki bo spodbujala  gospodarstvo in urejevala druga življenjska področja države: zdravstvo, upravo in najbolj akutno in aktualno področje prihodnosti, znosne pogoje za življenje starostnikov. Demokratičnost sicer lahko tolerira tudi peticijo proti tem težnjam. Ni pa sprejemljiv način navijaškega propagandističnega nastopaštva, ki meji že na sovražni govor in ga še bolj zaostruje sum pritiskov prek vzvodov legitimne oblasti, ki brez avtoritete pač ni mogoča. Upravičen je torej dvom glede demokratičnosti in akademske intelektualne poštenosti teh zahtev. Žal se je tudi nacionalna RTV spustila pod nivo pravil in dostojnosti, ko je ne le sporočila njihov glas, pač pa v oddaji celo dopustila sovražni govor in žaljenje.

Očitno je politična kulisa, v kateri je zatajil glavni igralec, agonijo Slovenije pripeljala do vrelišča. V družbi in Cerkvi dozoreva čas za dogovor, konstruktivnost, dolgoročnost, spodbujanje samostojnosti, sposobnosti, odgovornosti in zavzemanja za državljane. Kot opozarja medijski analitik Čirič, je med volivci sicer velika želja po spremembah, a ne dovolj usposobljenosti in pripravljenosti, da bi se sami ustrezno odzivali na zahtevne spremembe. Spreminjati totalitarne »samoupravne« vzorce je bolj zahtevno kot zgolj zavajanje, saj so nekoč drugi (nekateri bi to še vedno radi!) odločali namesto nas.

Treba je brati znamenja časa in se strateško odzivati

Spremembe ovira strah pred izgubo malih ali velikih privilegijev, nagrad, časti ali položajev ter vzdržuje negativno selekcijo, slabi pa samostojnost, iznajdljivost ter podjetnost  oseb in skupin. Očitno je to vzrok nasprotovanja novi konstruktivni vladi za tvorno nacionalno delovanje. Usedline omenjene miselnosti še delujejo v finančnih, medijskih, sodnih, uradniških in drugih, tudi »nevladnih« strukturah. Pobuda podjetnikov je izraz volje Slovencev in državljanov, ki hočejo Slovenijo kot razvito samostojno državo z blaginjo za vse.

Nacionalna RTV je dolžna verodostojno zastopati interese Slovenije in vseh državljanov!

Čas in razmere so zahtevne, a treba je brati znamenja časa in se strateško odzivati. To nam gre težko od rok tudi v Cerkvi, čeprav  nas evangelij stalno spodbuja za to. Tudi papež Frančišek se spoprijema z neživljenjskimi in togimi navadami in razvadami v Cerkvi, kar potrjujejo sklepi sinode o Amazoniji. Tako družbo kot Cerkev v Sloveniji držijo usedline polpreteklih omrežij in je sprememba zato toliko bolj zahtevna. Le medsebojnem zaupanju bomo vsi gradili državo. Kristjani smo v veri v Boga kot sol zemlje in luč sveta in upam vsaj malo kot svetilnik narodu in državi, za kar spodbujajo škofje v pastirskem pismu.

Družbeno-politične spremembe se dogajajo  v sodelovanju, vzajemnosti in spravi med ljudmi, ne z ideološko-političnimi pritiski in ohranjanjem (pol)preteklosti. Demokratično kulturo je zato treba očiščevati totalitarnih in drugih razvad in mehanizmov. Ali podpisniki proti novi vladi tega nočejo?

Na etično osveščenih, kulturno izobraženih, dobronamernih in dialogu privrženih državljanih, se gradi skupno dobro in blaginja države. Vsak je za to odgovoren na svojem mestu, v družini, sosedstvu, na delovnem mestu. Vodilni v družbi in tudi v Cerkvi pa naj sistemsko spodbujajo to prenovo za osvobojeno Slovenijo.