Kako bo pri vaši »profesionalni« sestavi svetov zavodov z njihovo odgovornostjo?

Profesionalizacija svetov zavodov. Pod tem naslovom je bil v sobotnem Delu, 4. 2. 2023 objavljen članek ge. Brigite Ferlič Žgajnar. Preverjala je, kako poteka napovedana profesionalizacija svetov zdravstvenih zavodov, beri bolnišnic. Minister za zdravje je namreč ob nastopu nove oblasti napovedal profesionalizacijo članov svetov zavodov. Sveti naj bi bili po novem vodeni strokovno in nič več politično. G. Aleš Šabeder, direktor urada za nadzor kakovosti in investicij v zdravstvu, imenovan na to funkcijo očitno kot strokovnjak za področje zdravstva, je novembra lani napovedal, da bodo izbirali le kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, kot so: primerna stopnja izobrazbe, ustrezna znanja o vlogah, poslovanju, financiranja in organiziranosti svetov zavodov (tako je zapisala novinarka Dela in verjetno pod vlogo mislila na vlogo sveta zavoda). Tako usposobljeni člani svetov zdravstvenih zavodov, ki jih bo imenovala vlada, bodo predstavljali ustanovitelja bolnišnic. Ob sebi bodo imeli še predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva pacientovih pravic ali predstavnika lokalne skupnosti, predstavnika ZZZS in predstavnika zaposlenih.

Pomembno je, da bo vse te strokovnjake in člane svetov potrjevala vlada! Ministrstvo bo ob tem najmanj enkrat letno organiziralo obvezno usposabljanje članov.

To je torej predvideno za nove člane najpomembnejšega organa vodenja in nadzora delovanja bolnišnic! Lepo! Skrajni čas je, da prekinemo igračkanje, politično imenovanje ter nagrajevanje posameznikov, članov političnih strank s tem, da se jih imenuje v svete bolnišnic. In kakšna bo odgovornost teh članov? Ali vemo kaj o tem? Vlada, kot ustanovitelj, ima v vseh svetih bolnišnic večino in tako nadzoruje in obvladuje delovanje, poslovanje bolnišnic in s tem nosi tudi vso odgovornost. Zanimivo pri tem je, da do sedaj ob govorjenju o slabem vodenju in tudi izgubah zaradi tega ni prišlo do zamenjav vodstev in svetov članov zavodov. Do tega je prišlo ob zamenjavah vlad. Stvari so po tem tekle po »ustaljenem«, nespremenjenem redu naprej. Ali torej izgube, slabo organiziranost, neustrezno izkoriščenost prostorov in opreme lahko naprtimo vodstvom, vključno s člani svetov? Kje je odgovornost za poslovanje, racionalnost dela, kakovost? Na vladi kot ustanovitelju? Na svetu zavodov? Na ožjem vodstvu bolnišnic? Na vodstvih oddelkov? Ali imamo odgovor? Že večkrat sem zapisal, da odgovornosti pri vodenju praktično ni, ker je ob dosedanji ureditvi financiranja, upravljanja in pooblastilih tudi ne more biti! Direktor bolnišnice se je sicer lahko držal finančnega plana, ob tem pa je bil ob zniževanju cen vseh zdravstvenih storitev, tudi tistih z dragimi materiali, v preteklosti iz strani ZZZS (zaradi zmanjšanja prilivov v blagajno ZZZS), hitro v stiski. Tu bom z naštevanjem nesmislov in anomalij našega zdravstva nehal, ker nima smisla. Sistem je neurejen! Dodam še to, da imamo povsod težave s kadri, z organizacijo in razdrobljenostjo našega dela in odsotnostjo boljšega nagrajevanja dobrega dela. Dejstvo je, da je tako stanje nevzdržno, kajti povsem jasno je, da vsi nismo dobri, še manj odlični! A dejstvo je tudi, da je o tem pri nas govoriti ali pisati neprimerno in nespodobno, saj še vedno velja egalitarnost. Dejstvo je, da ob demografski situaciji pri nas in v EU, povsod primanjkuje denarja za zdravstvo! Potrebne so velike reforme! Ob tem je v ospredju vprašanje, kdaj bomo to priznali in povedali ljudem, da je naša velika košarica zdravstvenih pravic nerealna, kar se v stroki, še posebej ob taki organiziranosti in sistemu vodenja, že dolgo ve. Neuravnoteženost potreb ljudi po zdravstvenih storitvah s finančnimi možnostmi, ob razdrobljenosti in neurejenosti našega zdravstva, je tudi razlog za to, da nihče od nas nima pogodbe in zavarovalne police podpisane z ZZZS. Vse temelji na obljubi, da nam pripada vse, potem nas postavijo v čakalno vrsto! Tudi na področju varnosti in kakovosti za paciente v Sloveniji ne sledimo EU. Sistem je skrajno neurejen!

Vrnimo se k nameri MZ o »profesionalizaciji« članov svetov zavodov, ali karkoli si že pod tem imenom predstavljajo na ministrstvu za zdravje. Prav zanimivo bo, kje bodo dobili tako usposobljene člane, ki bi, če želimo narediti premik, morali prevzeti tudi odgovornost. O tem niti besede. Ostalo bo vse po starem, le govorilo se bo o »strokovnjakih«! Vedeti je potrebno, da so bolnišnice po svoji strukturi, kar se tiče vodenja, med najbolj zapletenimi sistemi. Po eni strani so tu strokovna vprašanja, odnos med njimi in omejenimi denarnimi sredstvi, kjer je, želeli ali ne, stalno prisoten »konflikt« med stroko in ekonomskimi možnostmi! V preteklosti in tudi sedaj, to ni nič nenavadnega, mora generalni direktor zavirati upravičene ali neupravičene apetite posameznih strokovnjakov oziroma vodij oddelkov. Ne glede na to, da ima generalni direktor ob sebi strokovnega direktorja, ki je praviloma naklonjen stroki, še posebej svoji, mora generalni direktor poznati in razumeti potrebe vseh strok, sam tudi oceniti vsebino in težo prioritet, skladno z obveznostmi do javnosti! Prav to je bil pred več kot 25 leti razlog, da so se v Kanadi, državi, ki deluje na področju zdravstva izključno v okviru javnega sistema, odločili, da na mesto generalnega direktorja bolnišnic postavijo izključno izkušenega in uglednega zdravnika z obveznimi dodatnimi in preverjenimi znanji iz ekonomike in kadrovanja! Kot tak je dobil pooblastila in prevzel je odgovornost, tako za finančno stanje kot tudi za kakovost!

Pri nas v 32 letih nismo uspeli usposobiti niti posameznikov za mesta direktorjev bolnišnic, kaj šele za mesta v svetih zavodov, ki so, kot organ vodenja, praviloma skladno z akreditacijo, odgovorni za stanje v bolnišnicah! Vsak izvrsten, ugleden specialist ni primeren za vodenje bolnišnice, še manj je za to v tako neurejenem sistemu, kot ga imamo pri nas, primeren katerikoli drug, četudi univerzitetno izobražen kandidat. Pri vodenju bolnišnic na vsej črti delujemo amatersko, politično, nestrokovno. In sedaj nam obljubljajo, da bodo od nekje, sami ne vedo od kje, nenadoma dobili večje število primernih kadrov. Ne se hecat! Po drugi strani pa niti slučajno nikjer nobene besede o odgovornosti. Večkrat sem že zapisal, da v našem neredu, spreminjanju financiranja bolnišnic, brez natančnega nadzora kakovosti, brez resnih pooblastil in odgovornosti vodstva s svetom zavoda vred, odgovornost nikdar ni bila pomembna! S tem v zvezi naj dodam, da je v zahtevnejših akreditacijah bolnišnic, (ki naj bi zagotavljale urejenost in nadzor nad vsemi procesi v bolnišnicah) vloga in odgovornost članov sveta bolnišnic jasno opredeljena. Kaj pa pri nas? Mimogrede zapišem, da smo v času mojega vodenja OI LJ ob pripravi na akreditacijo po vzgledu JCI akreditacije odgovornost, ki jo ima samo vodstvo bolnišnice, skušali »naprtiti« tudi članom sveta zavoda in to zapisati v statut, naleteli na odpor, celo ogorčenje. Odgovornosti pri nas ne želi prevzemati nihče! Kako bomo temu naredili konec? In kako bomo ob tem uredili zdravstvo?

Vprašanje za g. ministra Bešič Loredana in g. Šebedra je: Kako bo pri vaši »profesionalni« sestavi svetov zavodov z njihovo odgovornostjo? Želel bi, da končno začnemo prenašati v naše delo tudi odgovornost, ki je do sedaj ni bilo, če izvzamem osebni občutek odgovornosti posameznika do bolnika, česar tudi nimamo vsi! Potrebujemo odgovornost do javnosti, čemur s tujko rečemo profesionalizem! A o tem pri usmeritvah g. ministra in g. Šebedra v profesionalizacijo nisem slišal ali videl zapisanega nič!

 prim. Janez Remškar, dr. med1 komentar

  1. Da,pri nas si vsi prizadevajo pridobiti vse pravice,dolžnosti pa noče imeti nihče nobene.

Comments are closed.