Politika dr. Janeza Pogorelca in stranke NSi je napačna

Dr. Pogorelec: »Upam, da bo slovenska politika vzdržala v bojkotu Janše« Foto: http://www.mirenski-grad.siDr. Janez Pogorelec: »Upam, da bo slovenska politika vzdržala v bojkotu Janše.«

Po desetih letih oblastno in medijsko zelo neugodnih razmer zoper stranko SDS je slednja v nedeljo, 3. 6. 2018, ob 19.00 uri prigarala veliko in zasluženo zmago z volitev v Državni zbor 2018.

Desetletne neugodne okoliščine niso bile nikoli enako breme za stranko NSi. Ali je stranka NSi volilni zmagovalki nemudoma (!) izrekla iskrene čestitke, svojo polno zavezanost za pomoč pri oblikovanju splošno demokratičnega zavezništva in absolutno pomoč pri naporih za oblikovanje vlade splošno demokratičnega pola?

Odgovor je, ne.

Namesto takojšnje pomoči, zavezništva in nujne pomoči je dr. Janez Pogorelec, visok vladni in izvršilni funkcionar stranke NSi, uveljavil bojkot oblikovanja splošno demokratične vlade: »Upam, da bo slovenska politika vzdržala v bojkotu Janše in tudi svoji stranki bi priporočil, da se mu pridruži« (cit. po Twitter, 3. 6. 2018 – tu).

Kaj torej dr. Pogorelec in stranka počne? V ožjem pogledu grobo krši zlasti lasten vsebinsko izvotljeni volilni moto – »Mislimo resno.«

Temeljna programska točka NSi – izključevanje

Kaj pa v širšem pogledu. Dr. Janez Pogorelec je dolgoletni visoki funkcionar vladne službe za zakonodajo in član izvršilnega odbora stranke NSi. Poznan je po neutemeljenem početju:

  • Z izjavo z dne 13. 7. 2014, da »SDS se bo morala sprijazniti s tem, da njihov predsednik ni politični zapornik, ampak politik v zaporu« (Radio Slovenija), ki jo je prevzel mag. Matej Tonin.
  • Z nadaljnjo izjavo, »kako drugače bi bilo, tudi zanj, če bi se ves čas udeleževal obravnav, vestno sprejemal sodna pisanja, aktivno sodeloval s pravosodjem, vse dokler se stvari ne bi razčistile, če bi že med postopkom naredil vse, da zadeva ne bi zastarala« (v: Dnevnik, 22. 8. 2016).

Izjavi dr. Pogorelca sta neutemeljeni in predstavljata nedopustno taktiko mašenja volilne konkurence. Zato smo ju izpodbili (prispevek Nečisto prav – tu, še prej pa Peti tabu taktika mašenja volilne konkurence – tu).

Početje pa je tudi nesorazmerno. Za nami je namreč desetletje zelo neugodnih okoliščin zoper stranko SDS. Okoliščin, ki nikakor niso bile v enako breme stranki NSi. Državo – vsem na očeh – zaznamuje sinergija protipravnih udarov v navedeno stranko in njenega prvaka. Od leta 2008 potekajo z neutemeljeno uporabo pooblastil oseb zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, ob podpori državnih medijev. V tej sinergiji so prizadeli delovanje splošnih mehanizmov oblasti te države. Čeprav gre za napad zoper eno stranko, zloraba učinkuje na vse ostale osebe in njihove zadeve zaradi načela enakosti pred zakonom, s tem pa na celotno državo.

Toda dr. Pogorelec od izjav ni odstopil, temveč je tovrstne izjave ponavljal. Ob tem pa razkril, da gre pri njegovem početju za prioriteto stranke – »Naša prioriteta je desna vlada brez JJ« (cit. po Twitter, 14. 1. 2017). Izključevanje je temeljna programska točka stranke – »NSi niti slučajno ne bo šla v koalicijo z Janšo« (cit. po Twitter, 14. 1. 2018).

Kaj torej dr. Pogorelec in stranka počne

In v tako neugodnih okoliščinah je dne 3. 6. 2018 stranka SDS prigarala veliko in zasluženo volilno zmago. Pa je dr. Pogorelec in stranka NSi nemudoma (!) iskreno čestital veliki in zaslužni zmagovalki volitev v državni zbor 2018, podal zavezo za oblikovanje splošno demokratičnega zavezništva ter za polno in nujno pomoč vseh svojih članov pri naporih za oblikovanje splošno demokratične vlade?

Odgovor je, ne.

Namesto iskrenih čestitk, zavezništva in absolutne pomoči pri naporih, je dr. Pogorelec po zaprtju volišč 3. 6. 2018 zmagovalki napravil tole: »Upam, da bo slovenska politika vzdržala v bojkotu Janše in tudi svoji stranki bi priporočil, da se mu pridruži« (cit. po Twitter, 3. 6. 2018 – tu).

V javnosti je informacija, da je sicer mag. Tonin po telefonu uradovalno resda čestital. Toda precizno gledano po vsebini je v taisti sapi nujno potrebovano pomoč nemudoma zbojkotiral – češ da »ne bo nikogar klical in se mu vsiljeval.« (cit. po Dnevnik, 5. 6. 2018).

Ugovor vesti – nujna pomoč

Početje dr. Pogorelca in stranke je napačno. Svojo silo namreč namenja v otežitev položaja velike in zaslužene zmagovalke volitev v državni zbor 2018. Namesto, da bi nemudoma (!) iskreno čestitali, se zavezali k zavezništvu, z vsemi napori v nujno pomoč za oblikovanje vsesplošno demokratične vlade. Zoper to je potrebno podati ugovor vesti.

Člani in simpatizerji stranke NSi se bodo morali z napačnim početjem soočiti. Nato pa v sebi uveljaviti ugovor vesti. In se prostovoljno odločiti za naporov polno pot v pomoč zmagovalki volitev. Slednja namreč, v nastalih okoliščinah, vsako pomoč nujno potrebuje.

Kajti po 19.00 uri dne 3. 6. 2018 se je bitka t. i. levice zoper stranke in gibanja vsesplošno demokratičnega pola za izid na jesenskih lokalnih volitvah, ki bodo 18. 11. 2018, že začela.

Foto: http://www.mirenski-grad.si