Izjava dneva, Vlasta Sagadin: Nedopustno je, da starši za enak program kot v javnih šolah doplačujejo

Vlasta Sagadin, foto: Facebook.
Vlasta Sagadin, foto: Facebook.

Pred časom se je v javnosti znašla peticija Ohranimo javno šolstvo, ki so jo pobudnik poslali v podpis tudi neposredno ravnateljem. Ob tem je podpornik peticije Lenart Zajc izjavil: “Zasebnemu šolstvu moramo reči ne in se mu upreti z vsemi štirimi”. V pripravi je novela, ki naj bi uredila financiranje zasebnih šol, ki še vedno ni usklajeno z odločno Ustavnega sodišča.

Za mnenje o omenjenih pogledih na zasebno šolstvo in njeno financiranje smo vprašali Vlasto Sagadin, učiteljico geografije in angleščine, ustanoviteljico Območnega odbora SVIZ Kranj in članico Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije.

Vlasta Sagadin:

Z veseljem lahko povem, da vedno in povsod z odločnostjo zagovarjam možnost izbire, tudi pri odločitvi za javno ali zasebno šolstvo. Menim, da je strah pred zasebnim šolstvom identičen strahu pred vsem zasebnim, pa najsi gre za gospodarstvo, zdravstvo itd. Odpori do privatizacije so znak, da je naša država še krepko v socializmu in da se ga nikakor ne moremo otresti.

Sama vidim zasebne šole predvsem kot veliko obogatitev ponudbe za naše otroke in tudi starše, ki lahko vpišejo svoje otroke v programe, ki so po meri njihovih pričakovanj in prepričanj. Hkrati pa tudi kot odlično konkurenco javnim šolam, ki so se na nek način prisiljene truditi za boljšo kvaliteto svojega dela. Kar nekaj javnih osnovnih in srednjih šol sodeluje z zasebnimi šolami in povzemajo nekatere vzgojne modele tudi za svoje delo ter sodelujejo na kulturnem in športnem področju.

Strah, da bi zaradi peščice zasebnih šol, javne šole ostale prazne, je nerealen. Delež zasebnih šol, ki so predvsem katoliške, je tako majhen, da je smešna izjava, da ogrožajo javno šolstvo. O tem sem polemizirala tudi na seji GO SVIZ, katerega članica sem. Žal sem svojih stališčih ostala sama, saj je sestava odbora precej leva. Predstavila sem svojo izkušnjo matere štirih otrok, ki so obiskovali ŠKG v Šentvidu in dobili odlično ter vsestransko izobrazbo.

Menim, da bi morala vlada uresničiti odločbo US in javno veljavni program OŠ financirati v celoti – torej 100 %. Nedopustno je, da morajo starši za enak program, ki so ga deležni otroci javnih OŠ, doplačevati. Pričakujem, da bo najbolj etična vlada doslej, uresničila odločbo Ustavnega sodišča.