I. Štuhec, Prebudimo Slovenijo: Evropa in Slovenija si morata ustvariti dušo

»Evropa si mora ustvariti dušo. Evropa mora postati kažipot človečnosti. Evropa ni proti nikomer. Združena Evropa je simbol celovite solidarnosti za prihodnost. Preden bo Evropa postala gospodarska in vojaška zveza mora postati kulturno enotna v najžlahtnejšem pomenu besede« (R. Schuhman)

Tudi Slovenija si mora ustvariti dušo. Njeni speči elementi počivajo v naši tisočletni kulturi in vernosti. Njen speči del so vsi, ki so po nedolžnem prelili kri in naši blaženi ter sveti, ki so, bodo ali tudi ne bodo razglašeni za čast oltarja. Samostani, gradovi in cerkve so neme priče naše kulture in vernosti. Naša mestna jedra in prekrasna narava ter dobrine, ki nam jih daje pestri spekter od panonske nižine do Jadrana, so naši neprecenljivi rudniki premoga in železove rude. Najžlahtnejša duša pa je rojstvo vsakega novega otroka in njegov razvoj v svobodi in odgovornosti do sebe, drugih in Boga. Spravljena in sproščena Slovenija je simbol celovite solidarnosti za prihodnost doma, do sosedov in v Evropi. Predno bo Slovenija postala gospodarsko uspešna država, mora postati kulturno enotna, enotna v tistih temeljnih vrednotah sobivanja, ki zagotavljajo edinost in različnost, ustvarjalnost in pestrost, ki omogočajo, da lahko pristna slovenska duša v polnosti zaživi.

Pripis uredništva: 14. oktobra 2017 je dr. Ivan Štuhec s kristjani in ljudmi dobre volje, ki so se srečali v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, delil svoje misli na temo »Evropa v Sloveniji – Slovenija v Evropi«. Celotno predavanje, ki ga je dr.Šuhec naslovil »Transfuzija spomina za Evropo in Slovenijo« bomo objavili v prihodnjih dneh.