Homo Faber: za človeka ustvarjalca predmetov

Homo Faber: Za človeka, ustvarjalca predmetov in za predmete, ki ustvarjajo človeka.

Več: www.behance.net

Avtor: Kamen Kamenov