Edina rešitev za tržnico je celostna in trajna zaščita na državni ravni

IZJAVA ZA JAVNOST. Svetniški klub Nove Slovenije odločno nasprotuje sprejetju Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikom, Ciril-Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena. Z njim namreč župan nima namena zavarovati arheološke dediščine, ampak le ustvariti razmere za svoje projekte, ki vemo, kako končajo.

Mojca Kucler Dolinar in Anton Kranjc, mestna svetnika NSi, menita, da je edina ustrezna rešitev za arheološko in etnološko dediščino ljubljanske tržnice celostna trajna zaščita na državnem nivoju. »Potrebna parkirna mesta bi lahko pridobili z garažno hišo v grajskem griču, kjer ni arheoloških najdišč, s tem pa bi na tržnici lahko kupovali hrano, ki ni onesnažena z izpušnimi plini avtomobilov. Pod krinko zaščite si župan tlakuje pot do denarja iz še enega projekta, ki ga bomo najdražje plačali prav mi Ljubljančani – z zdravjem in denarjem,« je prepričana Kucler Dolinarjeva.

Foto: Wikipedia