Dva Goloba v slovenski javnosti

Vir: splet

»Želim si, da bi Slovenija izplavala iz etične gluhosti,« je pred nedavnim vzkliknil spoštovani pisatelj in stoletnik Zorko Simčič. Morda to sploh ni tako nemogoče, kot se zdi na prvi pogled.
Na veliki šmaren se je naša družina udeležila maše, ki jo je v Petrovčah daroval Martin Golob. In utrnila se je zamisel: kako bi bilo, če bi se prva dva slovenska Goloba, Robert in Martin, zamenjala na pozicijah?
Ključnega pomena bi bilo, da bi na čelo Slovencev stopil mož z Bogom kot najvišjo avtoriteto. Trenutno imamo na vrednostnem piedestalu načeloma razsvetljenski um oziroma razum. Načeloma, saj pravzaprav ne gre toliko za razum kot za voljo. Volja je v bistvu že kar samovolja, ki se vse bolj nevarno preveša v brutalno moč oziroma premoč. Od tu naprej pa je le še korak do strašljivih scen iz naše preteklosti, ki se jih nočemo spominjati in nam prav zato grozi ponovitev.
Pobožni Golob je zrastel kot plemenit hrast, globoko ukoreninjen v rodovitnost velike in ljubeče kmečke družine. Srčno pričuje za dragocen krščanski vrednostni sistem. Z lahkoto odgovarja na vprašanja današnjega časa in s svojo kleno govorico priteguje sledilce, stare in mlade, verne in neverne. Ker je v sebi trden, ne potrebuje obrambe, ki se kaže v obtoževanju, sramotenju in zvračanju krivde na druge. Usmerjen na lepo in dobro, širi okrog sebe prostor pristnega veselja in svežega krščanstva. Kjer posveti takšna svetloba, je svet rešen, bi rekel pesnik.

Z Bogom kot najvišjo avtoriteto bi znali bolje odgovarjati na življenjska vprašanja

Če bi v slovensko zavest povabili Boga, bi se pri nas lahko mimogrede udomačile deklarirane evropske vrednote: spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda in odgovornost, svetost življenja, suverenost prava nad ekonomsko, ideološko, politično in institucionalno močjo, pomen družine kot temelja družbe in družba kot dogovorna oziroma pogodbena stvarnost.

Foto: posnetek ekrana

Tako bi nedvomno znali tudi bolje odgovarjati na dve vprašanji, ki nam ju še vedno postavlja Bog: »Kje si in kje je tvoj brat?« Ob letošnjem evropskem dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov lahko naredimo kaj proti etični gluhosti. Morda nekomu prižgemo svečko na e-pokopališču. In premišljujemo o Golobih.