Dr. Jožetu Berniku v slovo

V torek, 18. oktobra 2011 smo se poslovili od velikega Slovenca in katoličana dr. Jožeta Bernika. Dr. Bernik je bil predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, poslanec v Državnem zboru, predsedniški kandidat in ustanovni član Nove Slovenije. Za svoje zasluge je leta 2004 prejel zlati častni znak svobode Republike Slovenije.

V pokopališki kapeli so se od njega poslovili žena Marija, sorodniki, prijatelji in domačini. Molitveno uro pred mašo so vodili člani Suverenega malteškega viteškega reda, ki mu je pokojni pripadal. Mašo je v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Škofji Loki ob somaševanju osmih duhovnikov vodil nadškof Alojz Uran, ki je vodil tudi pogrebni obred. Ob zaključku maše so se s kratkim nagovorom od njega poslovili Pavle Bratina, prvi direktor časopisa Slovenec, Ljudmila Novak, predsednica Nove Slovenije, in Peter Vencelj v imenu malteških vitezov. Objavljamo nagovor Pavleta Bratine.

“Tako, dragi gospod Jože Bernik, zdaj ste vsi trije veliki dobrotniki samostojne Slovenije spet skupaj. Najprej se je s tega sveta poslovil dr. Štefan Falež, za njim je odšel Jože Kastelic in slednjič je, kakor Sora izpod vaše rojstne hiše v Puštalu, v morje večnosti odtekla še reka vašega življenja.

Bili ste trojica, ki je v letu 1990 spoznala, da Slovenija poleg številnih političnih, gospodarskih in kulturnih sprememb potrebuje tudi temeljito prenovo informacijskega prostora. Oklenili ste se ideje o »pluralizaciji slovenskega medijskega prostora«, prostora pravim, ne medijev, in bili zanjo pripravljeni poleg koristnih nasvetov prispevati še znatna finančna sredstva. Takole čez palec ste vi trije za ustanovitev in šestletno delovanje dnevnika Slovenec dali več, kot je leta 1991 z enkratnim vložkom prispevala mlada slovenska država.

V življenju ste uspešno izpeljali veliko načrtov, se kot sposoben pravnik zapisali v zgodovino velikih ameriških korporacij, a za Slovenijo je bila vaša podpora dnevniku (za katero danes vedo le še redki), nekaj neponovljivega. Šest let ste upali in s tem, čeprav se je poskus klavrno končal, storili veliko več, kot so vam bili mnogi pripravljeni priznati. Vanj ste vložili svoje znanje in zveze, svoj denar in vpliv, samega sebe in s tem vzdrževali nekaj, česar ni poslej na desnem polu nihče presegal.

Tako ste vi, gospod Bernik iz ZDA, in vaša prijatelja gospod Falež iz Italije in gospod Kastelic iz Kanade, pokazali, kako se je treba ravnati po slovenskem pregovoru, ki pravi, da ne, kar veleva mu stan, marveč kar more, to mož je storiti dolžan.

Za to vaše delo, za ta vaš prijateljski boj z mlini na veter, za ta vaš znatni finančni vložek, ki se Vam na tem svetu ni in ne bo več poplačal, naj vam bo On, ki vse vidi in vse ve, bogat plačnik. Z darovi pač, ki jih ne more uničiti ne molj in ne rja.

Vaši gospe Mariji in drugim sorodnikom kot prvi direktor dnevnika Slovenec izrekam iskreno sožalje, ki pa naj bo prej čestitka kot naricanje. Gospod Jože Bernik je bil človek! Hvala Vam, da ste bili z njim, ga podpirali in imeli radi.”

Foto: Nsi

Foto: Simon Trampus
Foto: Simon Trampus
Foto: Simon Trampus