Slovenski katoliški pedagogi za vzgojo za ljubezen do domovine in države

Društvo katoliških pedagogov Slovenije že drugič zapored blizu dneva Rudolfa Maistra na Osnovni šoli Radlje ob Dravi organizira mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Na njej bodo predavatelji iz Slovenije in tujine spregovorili o nastanku samostojne države, pomenu državnih simbolov, narodni identiteti, pravnih vidikih demokratičnosti in suverenosti in o tem, kako mlade spodbujajo k ljubezni do domovine in države v nekaterih drugih državah.

Letošnja konferenca ima podnaslov Imamo svojo državo Slovenijo, saj prav letos mineva trideset let od plebiscita, prihodnje leto pa bo minilo trideset let, odkar je Slovenija samostojna država.

Domovinska vzgoja kot del celostne vzgoje otrok in mladine

V predstavitvi konference so zapisali tudi: »Ob tej obletnici želimo katoliški pedagogi opozoriti na zanimive in inovativne pristope, s katerimi vzgojitelji in učitelji na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja spodbujajo domoljubje in aktivno državljanstvo. Učitelji se zavedamo, da je vzgoja za aktivno in odgovorno državljanstvo ter pozitiven odnos do slovenske kulture, naroda, domovine in države zahteven proces ter pomemben element pri oblikovanju človekove identitete. Ob upoštevanju človekovih pravic kot etičnega temelja vzgoje je to pomemben del našega vzgojno-izobraževalnega delovanja, ki je usmerjeno v celostno vzgojo mladih ljudi. Poslanstvo slehernega vzgojitelja, učitelja in profesorja je pripravljati mlade državljane na aktivno in odgovorno vlogo v družbi, pri tem pa je pomembno tudi to, ali pedagoški delavec to svoje poslanstvo prepozna in ga izpolnjuje.«

Mednarodna konferenca bo potekala v soboto, 21. novembra, v Osnovni šoli Radlje ob Dravi.

Epidemiološki ukrepi zaradi koronavirusa onemogočajo izvedbo konference na šoli, zato bodo program izvedli prek spleta.

Spored se bo začel ob 9. uri, do takrat naj bi se udeleženci že prijavili v spletno orodje Zoom, temu bo sledil začetek z državno himno v izvedbi basbaritonista Marca Finka in pozdravnimi nagovori predsednice DKPS Marije Žabjek, ravnatelja OŠ Radlje mag. Damjana Osrajnika in tamkajšnjega župana mag. Alana Bukovnika.

Marcos Fink in njegova sestra, mezzosopranistka Bernarda Fink bosta zapela tudi v nadaljevanju sporeda ob spremljavi pianistov Anthonyja Spirija in Nataše Valant.

Program konference v dveh sklopih

Vsebina konference je razdeljena na dva sklopa. V prvem delu bodo predavatelji spregovorili o nastanku samostojne države, o pomenu državnih simbolov, narodni identiteti, pravnih vidikih demokratičnosti in suverenosti, o tem, kako lahko znotraj posameznega predmetnega področja mlade poučimo in usmerimo k spoznavanju vsebin o samostojni državi Sloveniji. Uvodna predavanja so razdeljena na temi Ljubezen do domovine in države ter Izhodišča domovinske in državljanske vzgoje. Za prvo temo so bili povabljeni dr. Zoran Medved, dr. Borut Holcman in Alojz Kovšca, za drugo pa predavatelji dr. Vilma Brodnik, Agica Holecz, zamejska Slovenka iz Madžarske, in Ivo Jevnikar, zamejski Slovenec iz Italije.

V drugem delu bodo učitelji v dveh terminih v dvakrat po štirih moderiranih skupinah vzporedno razmišljali o štirih temah, ki jih bodo predstavili posamezni referenti. Izmenjali bodo izkušnje, razpravljali o različnih pristopih, ki najbolj pritegnejo zanimanje mladih za lasten narod, državo in domovino ter za narodov razvoj in obstoj. Vsi prispevki bodo objavljeni v e-zborniku, ki bo na dan konference dostopen na spletnem mestu DKPS.

Temu delu bo sledila kratka evalvacija, nato pa bo po uradnem zaključku ob 17. uri še čas za diskusijo.

Cilji konference

Cilji konference so usmerjeni v napredek domovinske in državljanske vzgoje v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, opredelili pa so jih tako:

  • spodbujanje učiteljev, da pri svojem predmetu znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa spodbujajo razvoj državljanskih kompetenc, kot so politična pismenost, razvoj kritičnega mišljenja ter nekaterih stališč in vrednot;
  • ozaveščanje učiteljev, da zavzeto spodbujajo učence k aktivnemu državljanstvu in razvijajo pozitiven odnos do svojega naroda, domovine in države;
  • nakazovanje različnih možnosti medpredmetnega sodelovanja in povezovanja znotraj domovinskih in državljanskih tem;
  • prepoznavanje domovinskih in državljanskih tem znotraj predmeta, ki ga učitelj poučuje;
  • predstavitev primerov izvirnih praks pri vzgoji za državljanske kompetence tudi pri razrednih urah, na šolskih prireditvah, proslavah, pri zunajšolskih, interesnih in drugih dejavnostih;
  • poglobitev znanja in spoznanj o državljanski in domovinski kulturi, osredotočenje na identitetne prvine in vsebine.