Katoliški pedagogi vabijo na Sinodalni dan DKPS

Društvo katoliških pedagogov v soboto, 5. marca, z začetkom ob 9. uri pripravlja Sinodalni dan DKPS, na katerega vabijo tako člane društva kot tiste, ki niso, a bi imeli kaj sporočiti tako pedagogom kot preostali javnosti, saj je tema zelo pomembna. Z organizacijo tega dogodka sledijo pobudi papeža Frančiška, ki s sinodo Skupaj na poti k iskrenemu pogovoru o Cerkvi vabi vse, ki so dejavni v Cerkvi, prav tako pa tiste, ki niso ali pa so krščeni, a se od nje oddaljili, vabijo pa tudi neverne. Katoliški pedagogi bi radi odprli širok pogovor o vlogi posameznika in skupnosti v Cerkvi. Radi bi slišali tako pedagoge kot tudi druge ljudi, kako si predstavljajo in kako želijo hoditi po skupni poti v prihodnost, kamor nas je vse z razglasitvijo Sinode povabil papež Frančišek. V DKPS želijo ustvariti okolje, v katerem se bo slišal vsak glas.

Uvodno predavanje na Sinodalnem dnevu DKPS bo imel dr. Igor Bahovec

Na Sinodalnem dnevu se bodo zbrali in pogovarjali po Zoomu. Po uvodni molitvi in nagovoru duhovnega asistenta društva p. dr. Silva Šinkovca bo udeležence nagovoril dr. Igor Bahovec, ki bo predstavil sinodo in sinodalnosti v Cerkvi, temu bo sledila razprava ob predhodno pisno ali v živo postavljenih vprašanjih udeležencev (Zoom chat).

Po tem osrednjem delu se bodo razdelili v štiri skupine, v katerih se bodo pogovarjali o naslednjih temah: a) Skupaj na poti; b) Poslušati; c) Jasno spregovoriti; č) Soodgovornost pri našem skupnem poslanstvu. Nato se bodo spet zbrali skupaj, poročali o delu v skupinah in oblikovali sklepe in priporočila DKPS. Mnenje, ki ga bodo izoblikovali na srečanju, bodo poslali tudi na Slovensko škofovsko konferenco.

Srečanje bodo zaključili z molitvijo.

Zaradi lažje organizacije prosijo, da se tisti, ki se želijo udeležiti srečanja, prijavijo na naslov TUKAJ.

Podatke o udeležencih bodo uporabili izključno za pripravo dela po skupinah.