Teden vzgoje 2022: Skupnost, ki se posluša

Dr. Roman Globokar (Vir: Iskreni, foto: Klemen Lajevec)

»Noben človek ni otok,« pravi pregovor. Nihče ne more živeti sam zase. Vsak človek se rodi iz odnosa in je ustvarjen za odnose. Zdi se, da je naloga šole danes bolj kot kadarkoli prej v zgodovini, da oblikuje odprte in ustvarjalne skupnosti, kjer se učenci poleg drugega znanja in veščin naučijo tudi življenja v skupnosti. Učenci so člani različnih skupnosti: družine, prijateljskega kroga, razredne skupnosti, športnega kluba, župnijske skupnosti … Pomembno je, da se vsak posameznik v skupnosti počuti sprejetega, vrednega in ljubljenega. Po drugi strani pa, da se zaveda, da je odgovoren za svojo skupnost in da mora prispevati svoj del v skupno življenje.
Za oblikovanje skupnosti je najprej pomembno, da smo pripravljeni poslušati drugega in stopiti z njim v dialog. Vemo, kako težko otroci počakajo, da nekdo v skupini konča svojo misel, saj bi radi takoj povedali svoj pogled. Ker so tako osredotočeni na svojo misel, drugega niti ne slišijo. Tudi pri odraslih ni kaj drugače. Velikokrat med poslušanjem drugega zgolj načrtujemo, kako bomo še bolj prepričljivo uveljavili svoje stališče. Premalo pa je odprtosti, da bi se z drugim zares srečali in se pustili obogatiti s strani drugega.

Teden vzgoje se vklaplja v sinodo Katoliške cerkve

Namen sinode, ki trenutno poteka znotraj Cerkve, je prav v tem, da bi iskreno prisluhnili drug drugemu in se drug od drugega učili. Vsi smo namreč najprej učenci. Prvič v zgodovini Cerkve smo prav vsi verujoči povabljeni, da sodelujemo s svojimi prispevki, in sodobna sredstva komunikacije tudi dejansko omogočajo, da lahko vsakdo posreduje svoje predloge. Vendar se zdi, da je premalo poguma in zagnanosti, da ostajamo preveč pasivni. Zato se moramo tako v Cerkvi kot tudi na celotnem izobraževalnem področju učiti sinodalnosti, kar dobesedno pomeni skupne hoje. Hoditi skupaj pomeni najprej poslušati drug drugega, upoštevati drugačne poglede, sodelovati in iskati skupne rešitve. Od vsakega izmed nas je odvisno, kakšna bo prihodnost naših skupnosti, naše Cerkve in našega naroda.

Dr. Roman Globokar, predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK in rektor Bogoslovnega semenišča