Dolgoročna blaginja družbe je bistveno odvisna od družine

Poslanica Zavoda iskreni.net ob mednarodnem dnevu družine 2012.

Letošnji mednarodni dan družine v Sloveniji obeležujemo sredi rastoče gospodarske krize in po dolgem obdobju razprav o družinskem zakoniku, ki so razdvojile slovensko družbo. Združeni narodi pa so kot temo letošnjega mednarodnega dneva družine izbrali »Zagotavljanje ravnotežja med družino in delom«.

V zvezi s tem želimo v družinski organizaciji Zavod iskreni.net letos posebej opozoriti:

1. Dolgoročne gospodarske rasti in blaginje ne bo brez zdrave družine in večje rodnosti.

Otroci, ki odraščajo v stabilnih družinah in pri poročenih starših, laže razvijejo svoje človeške in socialne potenciale, so bolj uspešni v šoli in se laže vključujejo na trg dela.(1)

Zakon in družina spodbujata finančno odgovorno vedenje in večjo raven varčevanja. (2)

Za zagotavljanje dolgoročne gospodarske rasti in okolja blaginje je nujno potrebna raven rodnosti najmanj 2,1 otroka na žensko. Trenutna stopnja rodnosti v razvitih državah, tudi pri nas, pa je 1,6. (3)  Glede na to, da bi si večjo družino, kot jo ima, želela več kot tretjina Slovencev, je naloga vseh nas, da iščemo načine, kako jih v tem podpreti. (4)

2. Pri zagotavljanju ravnotežja med družino in delom je potrebno omogočiti več staršem (zlasti materam), da bi lahko več časa posvetile družini in vzgoji otrok.

Znebiti se je treba predsodkov, da to pomeni vračanje v preteklost in nazadovanje na področju že doseženih pravic, zlasti žensk. Fleksibilnost delodajalca in njegova skrb za zadovoljivo zasebno življenje zaposlenih se danes v razvitem svetu uveljavljata kot pomembna konkurenčna prednost.

Življenjske preference žensk so po mednarodnih raziskavah različne: v razvitih državah okoli 20% žensk daje prednost izključno življenju doma z družino, 60% žensk daje prednost uravnoteženju poklicnega in družinskega življenja in 20% žensk daje prednost poklicnemu življenju. (5) Tem željam žensk bi bilo potrebno preprosto prisluhniti.

Državne politike bi morale bolj ovrednotiti tudi delo staršev, ki ostanejo doma z otroki ali se odpovedo delu službe, ter v ta namen vlagati tudi finančna sredstva. Taka politika je tudi ekonomska upravičena. Na Finskem denimo, ki nam je ravno tako zgled socialne države, staršem, ki ne uporabljajo javnih vrtcev, priznajo poseben finančni dodatek, ki ga lahko uporabijo za lasten družinski proračun ali plačilo alternativnih oblik varstva otrok. Na ta način so uspeli zmanjšati stroške javnih vrtcev, ukrep pa je imel tudi pozitivne učinke pri dvigu rodnosti. (6)

Zaključek. Promocija zakona in družine bi morala biti tudi v ekonomskem interesu sodobnih družb. Nobena politika reševanja slovenske in globalne družbe iz trenutne gospodarske krize ne bo uspešna, če ne bo vključevala ustvarjanja okolja za rast trdnih družin, spodbujanja k odločanju za več otrok in nudenja raznolikih možnosti za usklajevanje dela in družine.

Vir in foto: Iskreni.net

Pripis:

Zavod iskreni.net je najmočnejša organizacija civilne družbe v Sloveniji, ki je prepoznavno DRUŽINSKA. Preko izvajanja številnih inovativnih programov za pare, družine, starše in mlade dobiva neposreden vpogled v življenje družin in v problematiko, s katero se srečujejo. Zato tudi želi biti glas družin v javnosti.  

Mesec maj so razglasili za mesec družine, v katerem želijo javnost opozoriti na težave, pomen in velike potenciale družin.

Že 6. leto zapored pripravljajo osrednji dogodek ob mednarodnem dnevu družine, Festival družin, ki bo letos 3. junija na Rogli. (http://www.festival-druzin.si)

Legenda:

(1) W. Bradford Wilcox & Carlos Cavallé : The Sustainable Demographic Dividend, An International Report from the Social Trends Institute, 2011.

(2) W. Bradford Wilcox & Carlos Cavallé : The Sustainable Demographic Dividend, An International Report from the Social Trends Institute, 2011.

(3) Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, World Population Prospects: The 2010 Revision, 2011.

(4) Maria Rita Testa: Family Sizes in Europe: Evidence from the 2011 Eurobarometer Survey, Vienna Institute of Demography, 2012.

(5) Catherine Hakim: What Do Women Really Want? Designing Family Policies for All Women: Social Trends Institute experts meeting in Barcelona, 2010.

(6) Catherine Hakim: What Do Women Really Want? Designing Family Policies for All Women: Social Trends Institute experts meeting in Barcelona, 2010.