Alenka Jeraj: Zakaj sem proti

jerajO noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, o kateri se bo glasovalo na referendumu 20. decembra 2015, smo povprašali generalno sekretarko SDS Alenko Jeraj.

Zakaj ste v SDS proti noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih?
Kot pojasnjujemo tudi na našem letaku, smo proti iz več razlogov. Prvi in najpomembnejši je ta, da smo proti posvojitvi otrok v istospolne skupnosti. Večkrat smo že povedali, da posvojitev otroka ni človekova pravica in da je pravica otroka, da ima očeta in mater. Za otrokov razvoj sta pomembna tako oče kot mati, s pravico do posvojitve otrok v istospolno skupnost, pa otrokom to pravico odrekamo. Naj še poudarim, da nismo proti istospolnim skupnostim kot takim. Nenazadnje je prva vlada Janeza Janše sprejela zakon o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, česar do leta 2005 ni bila sposobna sprejeti nobena od prejšnjih, levih oziroma liberalnih vlad. Z zakonom o istospolni partnerski skupnosti smo uredili pravna razmerja med istospolnima partnerjema.

Menimo, da se z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih popolnoma razvrednoti družina, pa tudi glavni namen zakonske zveze, ki je v osnovanju družine oziroma družina nastane s spočetjem otroka. Dva moška zaradi svojih bioloških danosti ne moreta spočeti otroka, to lahko storita le moški in ženska. Naj ob tem spomnim še na sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je že v več primerih odločilo, da poroka dveh oseb istega spola ni človekova pravica.

Tudi ustavno sodišče je že odločalo o Zakonu o registraciji istospolnih skupnosti (ZRIPS) in ugotovilo neskladnosti z ustavo. Torej so spremembe zakona nujne?
Drži. Ustavno sodišče je kot neustavno spoznalo določbe Zakona o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti glede dedovanja, a obenem sprejelo odločitev, da se ta določba zakona razveljavi, dokler Državni zbor ustrezno ne popravi zakona. V SDS smo v preteklosti že večkrat poskušali slediti odločbi ustavnega sodišča in sporni člen popraviti, a smo bili s strani leve koalicije vedno zavrnjeni.

Naj ob tem spomnim še na to, da zagovorniki novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR) govorijo o neustavnosti zakona. Ustavno sodišče za ta dotični zakon, torej za ZZZDR, nikoli ni ugotovilo neustavnosti. Ustavno sodišče namreč nikoli ni ugotovilo protiustavnosti veljavne opredelitve zakonske zveze in pogojev za njeno sklenitev. Kar govorijo zagovorniki zakona je tako le pesek v oči.

Ob tem pa naj še dodam, da je Ustavno sodišče, ko je odločalo o ZRIPS, tudi jasno povedalo, da gre pri istospolnih partnerskih skupnostih za podobno, ne pa enako skupnost zakonski zvezi. Ustavni sodniki so še dejali, da istospolna partnerska skupnost tudi nikoli ne bo mogla biti enaka zakonski zvezi, ker ne more izvrševati reproduktivne vloge.

Opozarjate tudi, da naj bi si po noveli zakona, če bi bila uveljavljena, otroci sami izbirali spol?
To je naše resno opozorilo in bojimo se, da bi se kaj takšnega lahko uresničilo, glede na izkušnje iz drugih držav. Aktivisti LGBT (lezbijke, geji, biseksualci in transseksualci) zagovarjajo »teorijo spola«, o tem govori njihov predlog učbenika Ljubezen je ljubezen. Ta poleg dveh naravnih spolov, moškega in ženskega, uvaja še kategorijo »drugo« in daje tudi možnost, da si otrok v času odraščanja sam izbere spol. Ta teorija ni tako zelo neznana, trdi pa, da se ne rodimo kot moški ali kot ženska, oziroma da naš spol ni biološko določen, temveč, da nam je spol kulturno vsiljen.

Ker nam torej po teoriji spola spol ni biološko določen, si ga lahko sami izberemo. Ker vedo, da se najlažje vpliva na otroke, v državah, kjer so istospolne poroke dovoljene, to teorijo vključujejo v šolske sisteme. Brez vednosti in soglasja staršev, saj gre po spremembi zakona za veljavno doktrino, spodbujajo pri otrocih eksperimentiranje s spolom in spolnimi praksami.

Kako odgovarjate tistim, ki pravijo, da z vašimi argumenti zgolj strašite in da se ne bo nikoli zgodilo tako kot pravite?
Vse to se to že dogaja. Obstaja vrsta poročanj in pričevanj o tem, kako in na kakšen način se skuša vzgajati otroke po teoriji spola, kako zelo se spremenijo na primer vsebine šolskih učbenikov. Znani so primeri, kako se npr. učitelji in učenci v neki šoli v Nemčiji ob dnevu enakosti spolov oblečejo. Učitelji in učenci se oblečejo v ženska krila, učiteljice in učenke pa si rišejo brke. Pred leti smo spoznali glasbeno skupino Sestre, pa Conchito Wurst…

V tujini lahko spremljamo poročanje o posledicah na življenje tistih otrok, ki so bili posvojeni v istospolno skupnost. Pred kratkim je ena od njih pisala kongresniku ZDA naj prepovedo posvojitve v istospolne skupnosti. Pri nas v glavnih medijih teh poročanj ne boste videli, čeprav bi jih morali pokazati. Navsezadnje gre za ustavno pravico do informiranosti. Tudi poročanj glede zlorabe otrok v istospolnih skupnostih v slovenskih medijih ne bo mogoče zaznati, čeprav se dogajajo. Naj dodam, da se zavedam, da imajo otroci težave lahko tudi v heteroseksualni družini, vendar pa – kot je na eni izmed tribun rekla tudi kolegica mag. Starmanova, gre za družine, ki imajo težave in ki jim je treba pomagati, jih opolnomočiti, ne pa povsem onemogočiti. Tudi na ta problem je vlada Janeza Janše odgovorila s sprejemom Zakona o preprečevanju nasilja v družini.

Kako pa odgovarjate tistim, ki pravijo, da bo na referendumu večina odločala o manjšini in da to za demokratično družbo ni dobro?
Na referendumu bo večina odločala o večini. Družina je tradicionalno na vrhu vrednot v slovenski družbi in menim, da bi morali, preden bi sploh posegali v zakon o družinskih razmerjih, opraviti temeljito razpravo, poiskati soglasja glede različnih rešitev. Tako pa smo bili ob samem glasovanju o tej noveli zakona, ki pravzaprav ukinja tradicionalno družino, soočeni s skrajšanim postopkom, glede zakona ni bilo nobene javne ali strokovne razprave. Združena levica je skupaj z vladajočo koalicijo zakon sprejela na hitro, čeprav bi spremembe in posegi v družino morali biti izjemno previdni in tenkočutni. Prav tako pa se je treba ozreti naokoli in pogledati ,kaj se dogaja v državah, ki so ta korak že storile. Praktično povsod so posledice negativne. Če bi pokazali to resnico našim državljankam in državljanom sem prepričana, da bi se referenduma množično udeležili in glasovali PROTI.