28. skupščina Luke Koper v znamenju kadrovskega cunamija (VIDEO)

Po lanskoletnem burnem skupščinskem dogajanju je v Škocjanskem zatoku je tudi letos v napetem ozračju potekala skupščina Luke Koper d.d.. Podobno kot lani je tudi letos Slovenski državni holding, d.d. (SDH) za skupščino predlagal menjavo nekaterih članov Nadzornega sveta, kar je med zaposlenimi ponovno izzvalo ogorčenje in proteste. V VZMD so sicer že pred skupščino opozarjali na ponovno eskalacijo razmer v enem najpomembnejših gospodarskih subjektov v Republiki Sloveniji ter pozvali k umiritvi razmer, modrosti in odgovornemu upravljanju ter umiku predloga za zamenjavo nadzornikov, pri katerem se resno zastavlja tudi vprašanje smiselnosti in racionalnosti predčasnega odpoklica, saj bi se trenutnim članom mandat sicer iztekel že oktobra letos in bi lahko današnja skupščina imenovala nove z iztekom mandata sedanjih.

Skupščine se je udeležil tudi Predsednik VZMD, mag. Kristjan Verbič, ki je poleg Združenja zastopal tudi delničarje vključene v Delniško OPORO pri VZMD. Ob tem je pohvalil odlične rezultate družbe ter smele načrte za prihodnost in opozoril, da predlagana menjava nadzornikov v Luki Koper s kadri, povezanimi s Slovenskimi Železnicami, lahko pomeni korak k posrednemu obvladovanju Luke Koper s strani Slovenskih Železnic. Morebitno oblikovanje holdinga med Luko Koper in Slovenskimi Železnicami bi bilo v osnovi (tehnično in politično) praktično neizvedljivo, hkrati pa poslovno škodljivo. Ob tem se zastavljajo tudi številna vprašanja z vidika varstva konkurence, saj bi lahko Slovenske Železnice kot največji operater železniških storitev prevoza tovora lahko dobil boljše pogoje pri nakladanju in odpremljanju vlakovnih kompozicij iz povezanega podjetja. V svoji razpravi je izpostavil, da bi se lahko ostali železniški operaterji, ki so prisotni pri prevozu tovora v in iz Luke Koper, upravičeno pritožili na Evropsko komisijo in Agencijo za varstvo konkurence, zaradi izkrivljanja konkurence.

Na skupščini je bila prisotna tudi Predsednica SDH, Lidija Glavina, ki je zastopala 88,60 % prisotnih glasov. Skupščina naposled, ob 75,74 % prisotnosti kapitala, ni potrdila razrešnice Upravi (PROTI 88,80 %) in članoma Nadzornega sveta, dr. Alenki Žnideršič Kranjc in Mladenu Jovičiću. Prav tako je na predlog SDH zamenjala dosedanje člane Nadzornega sveta dr. Alenko Žnideršič Kranjc, dr. Elen Twrdy, mag. Andreja Šercerja in Žigo Škerjanca, ter na njihovo mesto imenovali Uroša Iliča, Andraža Lipolta, mag. Milana Jelenca in Barbaro Nose. Od dosedanjih nadzornikov tako v Luki Koper ostaja le Rado Antolovič. Ker mag. Verbič na vprašanja o možnem konfliktu interesov novih nadzornikov ni dobil odgovorov, je VZMD v primeru imenovanja Andraža Lipolta, mag. Milana Jelenca in Barbare Nose, napovedal možnost izpodbijanja.

Na koncu skupščine je bil sprejet tudi predlog SDH za imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Delničarji so se seznanili tudi z Letnim poročilom družbe ter bilančnim dobičkom, ki je konec leta 2016, znašal 20.321.602,99 €, pri čemer so z nasprotnim predlogom MDS, ob najavljeni vnaprejšnji podpori SDH, izglasovali delitev dividend v višini 1,40 € bruto na delnico, oz. skupno 19.600.000,00 €.

V nadaljevanju je objavljena VIDEO REPORTAŽA s skupščine Luke Koper:

Vir prispevka in video predstavitve: Vseslovensko združenje malih delničarjev