Bo Upravno sodišče prisluhnilo pritožnikom in razveljavilo ljubljanske volitve

Zoran Janković Foto: Printscreen Youtube
Zoran Janković Foto: Printscreen Youtube

Vili Kovačič: »Eden ključnih problemov demokracije v Sloveniji je, da se vsi pritožujejo, (skoraj) nihče pa se ne pritoži. Zato je občutek nepravne države splošen in za Slovenijo in mesto Ljubljano usodno zaviralen. Doseženi materialni napredek, ki je sicer viden, je mnogo manjši kot bi lahko bil v enakopravni tekmi konkurenčnih idej, projektov in ljudi, ki te ideje poosebljajo in ki so se pripravljeni izpostaviti za blaginjo vseh na pošten način

»Ko birokrati v institucijah Evropske zveze in predsednica Evropske komisije govorijo o vladavini prava v Sloveniji, se jim niti od daleč ne sanja, kaj to v Slovenji pomeni. Po sanjski noči 25. junija 1991, ko so bile dovoljene sanje, so nastopili sanjski rajski dnevi za prvorazredne, pekel za drugorazredne ter ignoranca za tretjerazredne.«

»Po več kot dveh letih in pol se bo volilni spor zaradi goljufije na lokalnih volitvah v Ljubljani, na katerih je bil za župana demokratično izvoljen Zoran Janković s svojo listo, očitno vendarle nadaljeval. Volitve so bile 18. novembra 2018, po skoraj treh letih pa je za 18. avgust 2021 ob 10.00 Upravno sodišče v Ljubljani vendarle razpisalo narok za glavno obravnavo. Ob tem pa še do danes nisem prejel rezultata preiskave, ki naj bi potekala s strani tožilstva in policije. V priponki pošiljam odgovor tožilstva z dne 12. novembra 2020, obvestilo za narok in mojo tožbo oz. pritožbo.«

Vili Kovačič: »Želim pa še pred narokom dobiti poročilo o rezultatu policijske preiskave in vzroku za zavlačevanje.«

Navedeno je Vili Kovačič, kandidat stranke Davkočplačevalci se ne damo več za člana Mestnega sveta, zapisal v elektronsko sporočilo, ki mu je pripel besedilo pritožbe, ki sta jo skupaj z drugopodpisanim Tomažem Ogrinom, kandidatom Zelenih Slovenije za ljubljanskega župana, zaradi nepravilnosti na lokalnih volitvah v Sloveniji 18. novembra 2018 vložila na Upravno sodišče, odgovor okrožnega državnega tožilstva v zvezi z vpogledom v spis in vabilo stranki na narok. Pritožnika si tudi prizadevata, da bi postopek potekal na sodišču vsaj zunaj Ljubljane, če ne zunaj Slovenije. Kot razlog za to navajata nezaupanje v slovensko sodstvo, sploh v odnosu do Zorana Jankovića, podlaga za to pa je pogovor z Jankovićem, ki je bil objavljen na hrvaški nacionalni TV.

Stari in potem novi župan Zoran Janković je javen denar porabljal za zasebne interese

»Ključni razlog za pritožbo je nezakonito in neustavno vplivanje na volilni izid pri glasovanju na lokalnih volitvah dne 18. 11. 2018 v Ljubljani,« sta v pritožbi zapisala pritožnika Vili Kovačič in Tomaž Ogrin. V besedilu pritožbe so natančno obdelani pritožbeni razlogi, ki so tukaj na kratko povzeti.

Javna sredstva so bila porabljena za javno glasilo Ljubljana, ki je pred lokalnimi volitvami objavljalo propagandne članke v korist Zorana Jankovića in Liste Zorana Jankovića, drugim listam kandidatov pa ni dalo možnosti predstavitve. Te obtožbe so v besedilu pritožbe natančno opredeljena in dokazana. Potem ko je bila sprejeta pritožba na Vrhovno sodišče in je Ustavno sodišče z odločbo z dne 15. januarja 2018 odločilo, da mora pri vsakem glasovanju veljati načelo enakosti, bi torej moralo to načelo veljati tudi za izdajatelja in urednike javnega glasila Ljubljana. Pritožnika Vili Kovačič in Tomaž Ogrin sta iz vseh argumentov, na podlagi katerih je bil razveljavljen izid referenduma o drugem tiru, ugotovila:

»Da je bil vpliv navedenih neenakosti na izvolitev kandidatov na volitvah tolikšen in take vrste, da je bil vpliv na izid nedvomen in nedvoumen, pa potrjuje empirični rezultat ponovljenega referenduma, ko je v ponovljenem referendumu vladna stran – ob neuporabi proračunskih sredstev, referendum izgubila. Podpora njenemu stališču se je zmanjšala za skoraj 4 % in rezultat se je prevesil na drugo stran. Skratka rezultat, ki je bil za vlado v prvem primeru pozitiven, je bil na ponovljenem referendumu za vlado negativen, saj je vladi nasprotna stran dobila večino glasov, ki je prej ni imela

Vpliv neenakosti na izid je torej znaten in več kot očiten

»To je zdaj tudi empirično dokazano, še toliko bolj pa je ta vpliv pomemben na volitvah, saj gre pri volitvah za precej večja sredstva, kot so bila tista, ki si jih je za referendum leta 2017 (samo)podelila vlada Mira Cerarja (97.000 eur).

Zato je analogija, ki jo podpisnika zatrjujeva tudi pravno utemeljena. Velja pa tudi načelo, da mora sodišče v enakih zadevah in podobnih okoliščinah odločiti enako.

V referendumskem sporu je bila izpostavljena enostranska uporaba javnih sredstev s strani vlade iz državnega proračuna, v pričujoči pritožbi – za lokalne volitve, pa izpostavljamo uporabo sredstev s strani župana in njegove strani, iz sredstev za javno glasilo Ljubljana, ki se financira iz mestnega proračuna.

Vendar pa ne gre samo za glasilo – tako rekoč oblastno trobilo Ljubljana, pač pa tudi še bolj prefinjeno in prikrito delovanje podaljšane veje oblasti v podjetjih mestnega holdinga prek donacij.«

Problematične donacije MOL organizacijam, društvom, klubom

MOL in javna podjetja v tem sklopu so donirala posameznim organizacijam, društvom in klubom, od katerih so pričakovali poziv javnosti, naj podprejo kandidaturo Jankovića za župana. To je sicer druga oblika kot glasilo Ljubljana, vsebina pa je ista: zloraba javnega denarja za nabiranje volilne podpore.

V predvolilni kampanji so visoki predstavniki treh verskih skupnosti: evangeličanske, pravoslavne in muslimanske, izrecno podprli kandidata Jankovića

To predstavlja nedovoljeno vmešavanje cerkve v politiko, ki je kot nedovoljeno opredeljeno v Ustavi RS.

»S tem ko je cerkev ločena od države se pač ne sme vmešavati v operativno politiko. Lahko proklamira le vrednote za katere se zavzema, ne pa kandidata, ki naj bi bil njihovo poosebljenje. To izrazito enostranska podpora je bila natisnjena tudi na predvolilnem prospektu župana Jankovića

Vili Kovačič: »Asimetrija informacij, anomalije na voliščih in le navidezno zaščitene volilne skrinjice.«

»Posledica enostranske zlorabe občinskega glasila, občinskega proračuna ter drugih javnih institucij v Ljubljani za županove volilne interese je popolna asimetrija informacij in skoraj popolna redukcija promoviranja stališč za druge stranke. Konkretno za stranko Davkoplačevalci se ne damo in listo Zeleni Slovenije, katerih programi zadevajo eno od ključnih volilnih tematik: to je prepoved ogrožanja naravnih vodnih virov za oskrbo Ljubljane z vodo in okoljevarstveno vzdržno odvajanje fekalij, kar vse je v nasprotju s 14. členom Zakona o varstvu okolja in pravico do pitne vode ki je zapisana v Ustavi RS

Opazili so tudi anomalije na voliščih, ki so vplivale na volilni rezultat: seznama kandidatov ni bilo v volilni kabini, ampak na steni prostora, v katerem so bile kabine. S tem je bila kršena in bistveno ovirana volilna pravica podelitve preferenčnega glasu, saj volivec ni imel pred seboj poimenskega seznama kandidatov, ampak le seznam list.

»Nadalje je skrajno nedopustno, da so ‘volilne skrinjice’ – plastične košare kamor volivci oddajamo svoje glasovnice zgolj navidezno ‘zaščitene’ v resnici pa so nezaščitene tako, da je možno njih pokrove z enostavnim posegom odlepiti, pokrove odstraniti in iste pokrove postaviti nazaj in brez sledu zalepiti. Dokaz je preizkus, ki sem ga opravil sam in ga je možno kadarkoli ponoviti

Pred volitvami se je zelo povečalo število stalnih prebivalcev Ljubljane – tujcev

Posebno poglavje vplivanja na izid volitev je povečanje prijavljanja stalnega bivališča v Ljubljani v zadnjih treh mesecih pred volitvami. Ker je bil pritisk tako velik, je zaradi preobremenjenosti delavcev na prijavnih okencih prišlo do stavke upravnih delavcev, zaradi česar je odstopil direktor občinske uprave Lovro Lončar.

Po informacijah, ki jih je Vili Kovačič dobil, naj bi šlo za 35.000 uvoženih volivcev, ki naj bi dobili navodilo, za koga je treba voliti, in honorar 75 evrov za oddani glas.

»To dejanje, če je resnično, je skrajno nedopustno, zato apeliram na medije in organe občine, da ta sum prijavijo policiji in tožilstvu, da se takšna prevara, če je res bila, temeljito in do konca razišče in sankcionira.

Obenem naj upravni organi statistično ugotovijo gostoto-frekvenco prijav bivališča po upravnih enotah MOL v letu 2018, prav tako pa tudi gostoto-frekvenco le teh po naslovih bivanja. Krožijo informacije, da je bila koncentracija le teh izjemno nenormalna. Po več 10 ali celo 30 ljudi na isti naslov.«

Vili Kovačič in Tomaž Ogrin v sklepu pritožbe trdita, da mora biti volilni rezultat dosežen brez sence dvoma

Zaradi splošnega stanja v Sloveniji med državljani ne vlada zaupanje v poštenost volitev in glasovanj v drugih primerih.

»Volilni rezultat mora biti dosežen brez vsake sence dvoma. Kadar to ni, je nelegitimen. Če je nelegitimen, ne sme postati legalen! Zato podpisnika pritožbe pozivava sodišče na resnost in polno odgovornost do volivk in volivcev, kajti volitve odločajo o naših življenjih, življenje pa je sveto in ni tržno blago, kot ga hoče narediti aktualna oblast.

V kulturi laži, v kateri živimo tudi v Ljubljani, ali predvsem v njej, pravice niso dane avtomatsko, čeprav bi tako moralo biti. Toleriranje neenakih možnosti za vse pomeni zlorabo demokracije. Posebno na volitvah!

Boj proti tem kršitvam je treba obnoviti, zato je pritožba ne le pravno utemeljena ampak tudi edino človeško smiselna. Odvzem smisla pa je konec človeka kot razumnega in moralnega bitja. Ko do pride do tega, človek postane čredna žival, ki se mu izklopi pamet in prevladata strah in čredni kolektivistični nagon. Temu smo bili zaradi nepravih in enostranskih (asimetričnih) informacij priča tudi na teh lokalnih volitvah.«

Vili Kovačič: Volitve naj bi bile praznik, ne farsa demokracije

»Volitve naj bi bile praznik, ne farsa demokracije. Če je kampanja enostranska, volitve niso poštene in so farsa! Razveljavitev volitev in njihova ponovitev je minimum, ki ga volivci zaslužimo in terjamo.«

»Eden ključnih problemov demokracije v Sloveniji je, da se vsi pritožujejo, (skoraj) nihče pa se ne pritoži. Zato je občutek nepravne države splošen in za Slovenijo in mesto Ljubljano usodno zaviralen. Doseženi materialni napredek, ki je sicer viden, je mnogo manjši kot bi lahko bil v enakopravni tekmi konkurenčnih idej, projektov in ljudi, ki te ideje poosebljajo in ki so se pripravljeni izpostaviti za blaginjo vseh na pošten način.«