Združenje VSO in Prebudimo Slovenijo ob protestih

PREJELI SMO. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve VSO, ki je nastalo, da bi ohranjalo vrednote slovenske pomladi in osamosvojitve, z zaskrbljenostjo spremlja soočenje Slovenije s krizo, ki maje temelje mlade slovenske države. Čeprav se zavedamo njenih globalnih razsežnosti, vidimo zanjo tudi mnoge razloge v odsotnosti pravočasnih sprememb in reform v celotnem obdobju po osamosvojitvi in v lastnem ravnanju, ki je odlagalo soočenje z nujnimi spremembami in s pravimi problemi.

Za krizo niso vsi enako odgovorni. Prepogosto se dogaja, da najhujše posledice nosijo pravzaprav najmanj odgovorni zanjo. Zato VSO razume izraze nezadovoljstva in se zaveda daljnosežnih posledic krize za ljudi. Kriza traja že nekaj let in njena globina zahteva očitno še nekaj nadaljnjih let, da jo bomo odpravili. VSO zato podpira vlado v njenih reformnih prizadevanjih, četudi je soočena z nezadovoljstvom v lastnih vrstah zaradi kršenja socialnih pravic veteranov, kar poleg ostalega slabša položaj njenih članov in simpatizerjev.

VSO se tudi zaveda, da spopadanje s krizo ruši mnoge privilegije in odpravlja nepravilnosti, kar ni po godu nekaterim, ki so na račun ljudi in zoper načela zakonitosti ustvarili svoj ekonomski ali politični privilegij. Ob tem pa s svojim političnim, poslovnim in medijskim vplivom spodbujajo k uličnim protestom zato, da spremembe preprečijo, ne pa spodbudijo. Hujskanje k nasilju zato VSO zavrača in poziva oblast, da zavaruje premoženje, varnost in življenje ljudi in zagotovi spoštovanje zakonitosti.

Vsako igranje politike s podžiganjem uličnih protestov se ji bo vrnilo kot bumerang. V naši zgodovini so pozivi k nasilnim uličnim protestom zaznamovali nasprotovanje slovenski osamosvojitvi, teh metod in sredstev se še predobro spomnimo, kot se spomnimo tudi mirnih demonstracij za spoštovanje človekovih pravic, ki so pripeljale do svobodnih volitev in demokracije.

Zato obenem, ko podpiramo zahteve po boljšem življenju za ljudi in razumemo nezadovoljstvo prizadetih, zavračamo podžiganje strasti in nemirov. Zavračamo tudi politične pozive nekakšnih samooklicanih skupin “osamosvojiteljev”, ki po nepotrebnem to svetlo obdobje slovenske zgodovine uporabljajo za potrebe dnevne politike.

Takega ravnanja niso vredni nobeni cilji, še najmanj taki, za katere se zdi, da bi lažje prinesli želene volilne izide kakšno nedeljo.

Predsedstvo VSO

PREJELI SMO. Izjava Civilne iniciative Prebudimo Slovenijo o nasilnih demonstracijah

Civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo že od vsega začetka deluje pomirjevalno in široko sprejemljivo za vse ljudi dobre volje. Doslej se ni odzivala na sprotne politične dogodke, tokrat pa se zaradi velike potencialne nevarnosti temu noče izogniti. Družbene in politične razmere se zaostrujejo do take mere, da mnogim preprečujejo jasen pogled na realnost, sčimer se povečujejo možnosti, ki vodijo v brezizhodno stanje.

Kot veliko nevarnost za splošen red in mir zavračamo ne samo nasilje, pač pa tudi hujskaštvo in vsakršno spodbujanje k dejanjem, ki vsebujejo velike možnosti za prerast v nasilje.

Posebej močno obsojamo skrajne politične in druge skupine, ki zlorabljajo splošno krizo, nezadovoljstvo in osebne stiske ljudi za svoje razdiralne cilje.

Ostro kritiziramo tudi vsa tista javna glasila, ki neprenehoma dajejo bolj negativen predznak reševanju razmer, ki so nastale zaradi nasilja, kot pa nasilju samemu. S tem posredno spodbujajo ljudi k revoltu.

Obenem podpiramo prizadevanje vseh, tudi političnih voditeljev, ki se trudijo za skupno dobro in za sodelovanje v vsem, kar je usmerjeno k izboljšanju razmer. Napredek je mogoč v skupnem naporu za izhod iz krize, nasilje pa je razdiralno in za vse nas pogubno.

Ljubljana, 30. november 2012

Za Civilno iniciativo Prebudimo Slovenijo
Jože STRGAR, predsednik