Založba Mladika: Predstavitev knjige Moj čas

V nedeljo, 19. februarja 2017 bo v Antonovem domu na Viču predstavitev knjige spominov 91-letnega viškega rojaka, časnikarja in javnega delavca med ameriškimi Slovenci v Clevelandu Pavleta Borštnika.

O avtorju in njegovi navezanosti na domači kraj, njegovih razmišljanjih in pomenu takih pričevanj za naš čas, njegovih dragocenih opisih tako mladostne izbire za slovenske četnike kot življenja v povojnih vojaških taboriščih v Italiji in Nemčiji ter položaja v zdomstvu bodo spregovorili urednik knjige Ivo Jevnikar, domačin p. Anton Jerman in zgodovinarja dr. Jože Možina ter dr. Helena Jaklitsch.

Srečanje bo uvedel župnik p. Pepi Lebreht. Nekaj odlomkov iz knjige, ki bo na voljo na predstavitvi, bo prebrala gospa Breda Zadnikar.

Knjiga Moj čas

V knjigi Moj čas, ki je nastajala v daljšem časovnem obdobju in je bila v glavnem končana leta 2004, je Pavle Borštnik združil avtobiografijo in obsežna razmišljanja o dogodkih, ki so usodno vplivali na njegovo »žrtvovano generacijo«.

V tem dragocenem pričevanju odkritosrčno in kritično obravnava predvojne delitve na »liberalce«, katerim je pripadala njegova družina (oče je bil starosta Sokola na Viču v Ljubljani), in »klerikalce«, življenje v Ljubljani, odnos do okupatorja, revolucionarni teror, razloge za izbiro protikomunističnega tabora in četniškega gibanja v njem, umik preko Soče in razmere v vojaških begunskih taboriščih Italije ter Nemčije, publicistično in društveno delo v taboriščih in nato v Clevelandu, razhajanja v emigraciji, usihanje zdomstva, poklicno delo na radiu Glas Amerike v Washingtonu, pričakovanja glede razvoja v domovini po letu 1990, neomajno zavezanost slovenstvu.

Avtor Pavle Borštnik

Časnikar in javni delavec Pavle Borštnik se je rodil 15. junija 1925 v Ljubljani. Odraščal je na Viču. Oblikoval se je pri Sokolu in pri skavtih. Leta 1942 so ga Italijani zaprli. Kot pripadnik nacionalne ilegale se je po maturi na Trgovski akademiji leta 1944 pridružil slovenskim četnikom na terenu. Z njimi se je ob koncu vojne umaknil v Italijo ter do izselitve v ZDA leta 1949 živel v vojaških taboriščih v Italiji in Nemčiji. S sodelavko v Tehniki Slovenske armade v Eboliju se je oženil in v ZDA potoval tudi s prvim otrokom.

Že v taboriščih je izdal pesniški zbirki, pozneje pa vrsto člankov in razprav ter nekaj knjig. Kot publicist je še vedno dejaven. V Clevelandu je bil najprej tovarniški delavec. Ob tem je deset let pripravljal slovenske oddaje na radiu WXEN, od leta 1970 do upokojitve leta 1994, ko se je vrnil v Cleveland, pa je delal v Washingtonu pri državnem radiu Glas Amerike, nazadnje kot vodja slovenske sekcije.