Ivica Švab je prejemnica Černetove nagrade za leto 2021

Ivica Švab je prejemnica Černetove nagrade za njeno dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju na Tržaškem, in sicer v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, Slovenske Vincencijeve konference in Marijine družbe Marije milostljive v Ul. Risorta.

Černetova nagrada je priznanje, ki ga posebna komisija pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu vsako leto podeljuje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki deluje v skladu s slovenskimi, krščanskimi in demokratičnimi ideali, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975). Po njem je poimenovana tudi knjižnica, specializirana za slovenski zamejski in zdomski tisk, ki deluje v prostorih v Ul. Donizetti 3. Kot prvi je nagrado prejel beneški časnik Dom leta 1976, letos pa se podeljuje štiriintridesetič. Komisijo sestavljajo Tomaž Simčič (predsednik), Erika Jazbar (članica) in Ivo Jevnikar (član).

Ivica Švab je prejemnica Černetove nagrade za leto 2021

Komisija je na seji dne 24. novembra nagrado za leto 2021 soglasno podelila socialni delavki in vzgojiteljici Ivici Švab, in sicer za njeno dolgoletno delovanje na vzgojnem, dobrodelnem in verskem področju na Tržaškem, in sicer v okviru Slovenske zamejske skavtske organizacije, Slovenske Vincencijeve konference in Marijine družbe Marije milostljive v Ul. Risorta. Pozornost komisije je v današnjem nelahkem času, ki ga poleg vsega otežuje tudi dolgotrajna pandemija, pritegnila zlasti nagrajenkina socialna občutljivost, njena pozornost do mladih, bolnikov, onemoglih in kakorkoli odrinjenih. Ta pozornost je značilna za njen pristop na vseh omenjenih področjih delovanja, pa tudi na splošno za njen zavzeti slog javnega delovanja. Tega smemo upravičeno opredeliti kot »prednostno opredelitev za uboge«, za kakršno se zavzema papež Frančišek.

Podelitev nagrade bo v nedeljo, 19. decembra, v župni cerkvi sv. Ivana v Trstu takoj po slovenski sveti maši, ki se začenja ob 10. uri.