Zakon o moderni zvezi

Foto: vzajemnost.si.
Foto: vzajemnost.si.

Stranka SMC nas je slovenske kristjane neskončno in (do)končno razočarala!

Ob tem, ko ima v Državnem zboru škarje in platno (s svojo večino dejansko odloča o zakonodajni vsebini in proceduri), je pristala na povsem neustrezen skrajšani postopek sprejemanja pomembnih sistemskih sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), kot ga je »paglavsko« predlagala skrajna levica. Potem, ko so se v predvolilni kampanji predstavljali kot nekakšna super-stranka nove politične paradigme »ne levo – ne desno«, z vizijo ohlajanja poltične pregretosti, sedaj sodelujejo v izrazito ideološkem projektu enega dela volilnega telesa, dobro organiziranega v agresivnem in brezobzirnem lobiju – po načelu argumenta moči (večine v Državnem zboru).

Gleda na to, da je Miro Cerar v predvolilnem času razkril (»priznal«) tudi občasno obiskovanje verskih obredov, mu je gotovo znano, koliko kristjanom pomeni tradicionalna družina in zakonska zveza med možem in ženo – s statusom svetega zakramenta! Kot pravnik se gotovo zaveda, kako daljnosežne in po mnogih drugih predpisih razpršene so lahko spremembe enega samega člena ZZZDR! Predvsem pa tudi dobro pozna drugačne, alternativne možnosti zakonodajnega reševanja specifike človekovih pravic in svoboščin istospolno usmerjenih (»drugačespolnih«) državljanov – brez hudega vznemirjanja večine drugih sodržavljanov! Konec koncev je imela Vlada že pripravljen drugačen in dosti manj sporen zakonski predlog, s katerim bi zlahka »vskočila« v zakonodajni postopek. Zagovorniki pravkar sprejete zakonske spremembe pravijo, »da niso nikomur nič vzeli… le nekaterim nekaj dodali«, kar pa sploh ne drži! Mnogim (večini), predvsem pa slovenskim kristjanom so vzeli stoletja vzdrževano in negovano tradicionalno družino! Pa ne bi bilo treba!

Če nam (je) stranka SMC na vse možne načine obljubljala novo, bolj zdravo politično paradigmo, potem bi bila lahko tudi glede zaščite isto-razno-spolnih malo bolj inovativna. Celo v svetovnem merilu bi morda lahko dala vzgled, kako je možno zaščititi interese manjšine brez vznemirjanja večine. Pa ji malo pomagajmo …

Sprejeli bi lahko povsem nov predpis – Zakon o moderni zvezi (ZMODZ), ki bi sistematično in celovito urejal istospolne partnerske skupnosti, glede marsikaterih vprašanj sicer podobno, kot za zakonsko zvezo ZZZDR, glede številnih pa drugače in povsem prilagojeno specifiki takšnih zvez. Brez dvoma bi bilo v takšnem zakonu lahko celo bistveno manj omejitev, kot naj bi jih bili sedaj deležni istospolni tudi po spremenjenem ZZZDR. Poleg ZAKONSKE ZVEZE torej še nova MODERNA ZVEZA.

Gotovo sam postopek sklepanja zakonske zveze (po ZZZDR) ni ravno idealen za istospolne pare, po novem, modernejšem ZMODZ bi pa lahko bil! Poroka bi lahko dobila povsem nove razsežnosti, prilagojene sodobnemu času. Že samo besedilo »prisege« pred matičarjem bi bilo lahko dosti bolj svobodno in moderno, brez nepotrebne »zvestobe« in podobnih reliktov… Predvsem pa bi bile lahko izpuščene številne omejitve, povsem nepotrebne v krasnem novem modernem svetu, kot na primer glede sorodstva, števila članov partnerske skupnosti itd. Konec koncev: zakaj se pa ne bi smela v moderni zakon povezati dva brata ali dve sestri (če se imata res rada), ali pa kar tri lezbijke, če jim to bolj ustreza?

Pa bi bili na obeh straneh bolj zadovoljni – nihče ne bi nič izgubil (mi kristjani našo tradicionalno družino), nekateri pa bi dobili več in bolje (logično je, da bi moral imeti lobi LGBT glavno besedo pri pripravi vsebine novega zakona)!

Stavim, da bi sprejem takšnega povsem novega zakona naletel na veliko odobravanje tudi v mednarodnih krogih in da bi stranka SMC bila deležna pohval ter posnemanja tudi v svoji politični grupaciji ALDE!

Pa tudi marsikaterega dodatnega hvaležnega glasu (z obeh strani) na naslednjih slovenskih volitvah …

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.