Zakaj se za nerojene otroke in njihove starše ne sme moliti?

UKCNerazumna in necivilizirana odločitev Simona Vrhunca, SD-jevega direktorja ljubljanskega Kliničnega centra, da se za nerojene otroke in njihove starše v kapeli kliničnega centra ne sme moliti, ruši temeljne standarde človečnosti.

Za ogrožene, mrtve in žrtve se je vedno molilo in z njimi sočustvovalo, sedaj pa se ne bi smelo več? Zakaj?

Najbolj temeljna civilizacijska norma je, da imamo do pokojnih in žrtev spoštljiv in sočuten odnos. Sofoklesova Antigona je tvegala življenje, da bi dostojno pokopala brata. S tem je postavila etičen standard odnosa do mrtvih v grški in zahodni civilizaciji.

Nerojeni otroci ne smejo imeti niti groba. Nikjer ne sme biti sledu o njih. Njihovi starši ne smejo žalovati, ker naj njihove bolečine ne bi bilo. Je ne sme biti.

Pa so. Ne eden, ampak na stotine milijonov mrtvih nerojenih otrok! Tudi prizadeti mame in očetje so. Tudi njih je na stotine milijonov. Desettisoči tudi v Sloveniji. Trpijo zaradi spontanega splava ali odločitve, ki so jim jo zavajajoče predstavljali kot njihovo ustavno pravico. Sedaj mnogi čutijo, kako hudo je, ko te doleti ta »pravica«.

Nerojeni otroci in njihovi starši so žrtve. Zakaj se za njih ne sme moliti? »Z molitvijo za umrle med postopkom umetne prekinitve nosečnosti bi lahko bile prizadete osebe, ki so se v skladu z njihovo ustavno pravico odločile za umetno prekinitev nosečnosti zaradi kakršnihkoli osebnih razlogov.« Tako vodstvo Kliničnega centra v svoji izjavi.

Moliti naj se ne bi smelo, ker bi lahko bil kdo prizadet?! Pri splavu je s smrtjo gotovo najhuje prizadet nerojeni otrok. Prizadeti so njegova mama, oče, morda tudi bratci in sestrice ter stari starši. Kakšna dvoličnost! Kot da bi molitev ubijala?!

Če je dolžnost kliničnega centra, da v skladu z veljavno ureditvijo izvaja splave nerojenih otrok, pa prav gotovo ni njegova dolžnost niti pristojnost, da ovira in prepoveduje molitev za nerojene otroke in njihove trpeče starše ter sočustvovanje z njimi.

Prosim vodstvo Kliničnega centra, da se opraviči za svoje nestrpno ravnanje in dovoli sočustvovanje in molitev za največje žrtve splava – nerojene otroke in njihove starše.