Zahtevamo odstop župana Mestne občine Ljubljana

Zaradi suma sprevrženega kriminalnega dejanja, ki naj bi ga zagrešil župan glavnega mesta zoper spolno nedotakljivost, smo vsi upravičeno pretreseni in šokirani, saj gre za nezaslišano zlorabo moči nad nemočno osebo, ki se je na javno institucijo obrnila v stiski in bi si zato zaslužila posebno skrb in varstvo. Zaradi tega nedopustnega in neskončno podlega dejanja smo vsi, ki živimo v tej skupnosti, otroci, hčerke, žene in matere pa še posebej, izpostavljeni in razgaljeni. Gnus in ogorčenje, ki ju zbuja to dejanje, segata globoko v naš čut za to, kaj je spodobno in nedotakljivo in kaj se nikoli ne sme zgoditi nikomur, kaj šele šibkejšemu. Ta čut je prizadet, v vsakem od nas, in posledice tega dejanja nosimo vsi. Taka zloraba je nezdružljiva s kakršnokoli javno funkcijo, kaj šele funkcijo župana glavnega mesta! Zato zahtevamo, da župan Mestne občine Ljubljana odstopi.

Matej Avbelj, Jože Bartolj, Rudi Bernik, Romana Bider, Ivan Bole, Sarie Bučar, Urša Cankar Soares, dr. Jože Dežman, Peter Dolenc, dr. Tomaž Erzar, Divna Eržen, Marko Fink, dr. Stanko Gerjol, Mirjam Gorenc, Andrej Grošelj, Terezija Grošelj, dr. Janez Juhant, Anton Lampret, Fedor Kreutz, Špela Komac Sušnik, Norma Korošec, Simon Kuzma, Ana Lahajner, Nikolaj Lahajner, Irma Makše, Anton Marinko, Andreja Mohorič, Ema Emilija Napast, Roman Oberč, Matija Ogrin, Tadeja Petrovčič Jerina, Nataša Pezdir, Maja Pintarič, mag. Mario Plešej, France Podobnik, Marija Podobnik, dr. Janez Pogorelec, Alenka Praček, Jera Rak, Amadeja Rodman, Darja Rome,  Alojzij Sluga, Alojzij Stanovnik, Olga Strgar, Lucija Šikovec Ušaj, Marcela Uršič,  Nataša Valant, dr. Rafko Valenčič, Nina Vidič,  Igor Vovk in dr. Bogdan Znoj.