Walter Bandelj, novi deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij

Foto: Novi glas.
Walter Bandelj, foto: Novi glas.

Novi glas poroča, da so 6. maja 2015 odborniki izvršnega odbora na umestitveni seji Sveta slovenskih organizacij izvolili Walterja Bandlja za deželnega predsednika Sveta. Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je izvolil tudi nove pokrajinske podpredsednike za triletni mandat: Igor Švab za Tržaško, Franca Padovan za Goriško in Riccardo Ruttar za Videmsko. Svet slovenskih organizacij s sedežem v Čedadu bo v času tega mandata praznoval 40. obletnico ustanovitve.

Walter Bandelj prihaja iz Podgore pri Gorici in je dva mandata vodil SSO na pokrajinski ravni na Goriškem. Od leta 2012 je občinski svetnik SSk v Gorici, po poklicu pa je bančnik. V mladih letih je bil pripadnik slovenske skavtske organizacije in se na športni ravni udejstvoval pri AŠZ Olympia. Pel je v domačem zboru PD Podgora in v moški vokalni skupini Akord. Več let je odbornik Zveze slovenske katoliške prosvete in član upravnega odbora Katoliškega tiskovnega društva.

V pogovoru z Julijanom Čavdkom za Novi glas je novi predsednik SSO izpostavil, da bo pri svojem delovanju posebno pozornost  namenil mladim in jim dal priložnost, da pridejo do izraza. Organizacija si po besedah Bandlja ne sme dovoliti, da bi se njena organiziranost razblinila, saj bi že izginotje enega društva pomenilo, da v nekem kraju ni več Slovencev. Novi predsednik zagovarja samostojnost političnega nastopanja in s tem povezovanje z edino slovensko stranko v Italiji, Slovensko skupnostjo. »Naš cilj mora biti ta, da omogočimo polnopravno uživanje naših narodnih in jezikovnih pravic, ki so uzakonjene z državnim zakonom 38/01 in deželnim zakonom 26/2007 ter temeljijo na mednarodnih sporazumih. Pri tem si bom prizadeval, da bomo kot SSO čim bolj aktivni v dajanju predlogov in da bomo skrbeli, da se raven naše zaščite ne bi znižala,« je še povedal Bandelj za Novi glas.