Marjan Šarec, do kdaj še bomo oaza migrantov in spolnega razvrata

Politika levičarskih vlad hujši nož v srce, kot je neki sto let star zemljevid.

Državljane Slovenije bi moralo skrbeti, zakaj vlada Marjana Šarca pred javnostjo govori, da je Slovenija varna dežela pred nelegalnimi emigranti. Nedolgo po tem pa skliče sejo za nacionalno varnost in nanjo ne povabi treh, po zakonu pomembnih akterjev: predsednika RS, predsednika Državnega zbora in predsednika največje opozicijske stranke. Na dnevnem redu seje pa je bila edina točka, ogroženost državne varnosti. Torej nas državljanov! Kdo nas torej ogroža?

Spoštovani gospod predsednik! V Državnem zboru opozicijskemu poslancu, magistru Branku Grimsu, na njegova večna vprašanja o eksodusu nelegalnih emigrantih iz islamskih držav na slovensko ozemlje, neumorno in z ironijo na obrazu odgovarjate, da slovenska policija in vojska v celoti in popolnoma varujeta slovensko mejo. To vsakokrat poveste, ne oziraje se na to, da so(in bili) javni podatki, da vsak dan slovensko/hrvaško mejo nelegalno prestopi nekaj deset (včasih tudi več kot sto) emigrantov. Njihova starost in identiteta nista znani, oziroma sta zelo pomanjkljivi. Če že zapišete njihove podatke, so ti velikokrat tudi napačni in tudi lažni! Zavedati bi se morali, da migranti s seboj prinašajo tudi številne bolezni, ki se pred javnostjo, ki vse to plačuje, nerazumno skrivajo.

Slovenija je za muslimanske emigrante, »počivališče«, kjer se odpočijejo ter fizično in informacijsko okrepijo, da lahko nadaljujejo pot v zahodne države Evrope. Kriminalna dejanja, in materialno škodo ki jo povzročajo na poti pa nič, če pa, o njih prav tako javnost »ne sme«!!! vedeti.

Ampak, ti »vojaki«, v slovenski in evropski prostor prihajajo z enim edinim ciljem, da osvajajo nova ozemlja. Take napotke jim javno dajejo vodje islamskih ekstremistov in jih pred tem opremijo z najmodernejšimi GPS mobiteli in drugimi napravami ter jim napolnijo žepe z ustreznimi valutami. So bila ta sporočala preko TV naključna? Tudi če so bila, so pa resnična?

Ali veste gospod predsednik kaj bi se zgodilo, če bi se nekaj sto Slovencev, na primer, fantje Štajerske Varde, ker jih pri nas politično preganjate, odpravilo  v eno izmed muslimanskih držav in zahtevalo zaščito z vsemi privilegiji, kot jih zahtevajo njihovi državljani v Sloveniji in Evropi? Prepričan sem, da je vaš odgovor enak mojemu! In koga se bojite, da čakate?

Slovenska in evropska politika bi se morali zavedati, da so danes moderna orožja islama, za osvajanje novih dežel; mali nezaščiteni otroci, noseče ženske, ekonomski neizobraženi in nezaposljivi moški; za osvajanje novih ozemelj Evrope. Levi slovenski politiki in tudi tisti, ki na račun njih dobro služijo, kot da o metodah in namenih teh verskih fanatikov, sovražnikov kristjanov, ne vedo nič. Zgolj to je vsem na očeh, da državno mejo nezakonito prestopajo ljudje s polnimi žepi denarja in najmodernejšimi napravami za orientacijo v prostoru. Zanima nas tudi, kdo jim plačuje stroške mobilnih tekefonov.

Vem, da je v Sloveniji govoriti o emigrantih – osvajalcih, sovražni govor. Tako kot je sovražen govor braniti Slovenijo in biti ponosen Slovenec. Levičarski medij nas v tem primeru takoj označijo za ekstremista. Tujci, »tihi okupatorji«, imajo pri nas popolno oskrbo, zaščito in varnost, ki jim jih za naš denar nudi vladajoča slovenska politika. Še več, država plača zanj še celo več, kot je povprečna plača slovenskega državljana, ki dela osem ur in več. Da o nekaterih «mizernih« plačah, ki ne dosegajo povprečnih plač slovenskega državljana, in tudi pokojninah sploh ne razmišljam.

Že pred letom dni sem se v enem izmed svojih komentarjev vprašal, kdo od slovenskih in evropskih politikov bo odgovarjal, ko bo med muslimanskimi ekstremisti in evropskimi staroselci prišlo do prelivanja krvi? Čemur se žal ne bo mogoče ogniti, če bomo še v nedogled imeli take politike. In kje bodo takrat politiki, ki nam danes kuhajo »lonec« nacionalne napetosti? Se ve, ozadje jim bo našlo ustrezno sinekuro.

Je pa slišano, gospod predsednik, od vaših vladnih »žvižgačev«, da ste sejo za nacionalno varnost sklicali, ker vaš muči »problem« organiziranih skupin slovenskih fantov, ki delujejo pod imenom »Štajerska Varda« in so v pomoč uradnim »stražarjem« južne meje. Prepričan sem, da so to fantje, med njimi so tudi domačini z južne meje, ki želijo brezplačno pomagati uradnim varuhom slovenske meje. Ni mi jasno, da se vladajoča politika tega ne zaveda.

Gospod predsednik, ste prvi po politični funkciji tudi dolžni varovati in zaščititi državne meje pred udorom muslimanskih »borcev« v prostor evropskih krščanskih narodov.

Ste se v Vladi ustrašili fantov Štajerske Varde? Fantov v njihovih uniformah Varde, ki pa so brez orožja? Je varovanje državne meje in naših državljanov kaznivo dejanje? Po naši ustavi smo vsi državljani to dolžni storiti, če opazimo, da so naše zunanje meje kakorkoli ogrožene. Saj ima v Sloveniji oblast ljudstvo (drugi odst. 3. člena, Ustave RS). Mar ne? Še posebno smo to dolžni storiti, če (in ko) tega ne zmorejo državne policijske in vojaške enote?

Še več! Na seji za nacionalno varnost, na kateri ni bilo vseh, po zakonu določenih predstavnikov, ste sprejeli sklep o spremembi zakonodaje, ki bo prepovedala, da bi se slovenski državljani smeli braniti pred »humanitarnimi vojaki«. Se vračamo v leto 1942, ko je komunistična partija, ko še ni imela svoje vojske, pa je že prepovedala (Dolomitska izjava) vsakršen upor proti okupatorju izven vodstva komunistične partije? Še več, vsak postroj, ki ne bo v skladu z njeno ideologijo, bo kaznovan s smrtjo, je bilo sporočilo takratnih vodilnih komunistov, ki so prišli iz Rusije.

Zelo sem zaskrbljen in sprašujem, ali se vračamo v enopartijski sistem?  In to upravičeno. Imamo torej enobarvno »rdečo« vlado. Tako trdite, oziroma ste trdili Vi, predsednik Marjan Šarec, že v predvolilnem času preteklega leta, ko ste desnico odrivali na rob političnega dogajanja. In zato ste danes njen ponosni voditelj, čeprav Vas ni postavilo ljudstvo. Tudi leta 1945 ljudstvo ni postavilo komunistov, ki nam s pomočjo Vas in Vam enakim vladajo še danes.

Če smo varni in nas ne ogroža nihče, potem se ni potrebno skrivati pred javnostjo in ji govoriti eno, v tajnosti pa sprejemati neke sklepe in zakone, ki niso naperjeni proti migrantom. Ukrepati pa želite proti tistim slovenskim državljanom, ki so brezplačno pripravljeni varovati nas pred okupacijskimi silami, ki na dolgi rok ogrožajo nacionalne vrednote za naše bodoče rodove.

Zanimivo je, da se danes za prost vstop islamskih skrajnežev zavzemajo stranke, ki so naslednice nekdanje ZKS. V času njene 45. letne neposredne vladavine je nepropustno varovala meje takratne Jugoslavije. Mislim na ilegalne prehode. Zadnji emigrant, ki je poizkusil prečkati jugoslovansko/italijansko mejo, je bil pri tem početju ustreljen leta 1990.

Skrbeti nas morajo politične stranke in nekateri njihovi izpostavljeni posamezniki, ki se deklarirajo za desne in podpirajo ekstremno levo politiko? Ob tem mislim na evropske poslance in poslanke. Njim se je, žal, pridružila tudi Ljudmila Novak, poslanka Nove Slovenije, ki je podprla evropsko Resolucijo o spolni vzgoji mladih, od vrtcev vse preko osnovnih šol. Bistvo te resolucije je poudarek na teoriji, kjer si posameznik izbira svoj spol glede na aktualno počutje. Torej želijo uzakoniti, da ženska ni več ženska in moški ni več moški, pač pa to, kar si želi. Pa smo tam, ko napredni levičarji, tako jih pač opisujejo mediji, ne vedo, da sta za pravi spolni odnos, tako veleva narava, še vedno potrebna moški in ženska. Vse drugo je nenaravno, da ne rečem nemoralno, za tiste, ki so s tem moteni zgolj v glavi, je vsiljevanje tako početje nad mladimi celo kaznivo dejanje in v Slovenij proti ustavno.

A žal se dogaja, da se tudi v Sloveniji v nekaterih vrtcih in osnovnih šolah, brez državnega učnega programa, že dovolili, da so v razrede vstopili predstavniki LGBT s svojo ideologijo, ki so mlade, s še ne oblikovanim odnosom do življenja, poučevali, da niso to, kar na videz izgledajo; dekle ali fant, pač pa to kar si želijo.

Naj zaključim. Emigranti so zaradi svoje popolne odtujenosti od naših vrednot, le ena od nevarnosti. Doma pa smo obkroženi še z velikimi skušnjavami »ZLA«, ki nam pod krinko LGBT vsiljuje, da je spol, zgolj miselno usmerjena spolna sla in ne naravna danost, kot je to določeno od Boga ali narave. Obe nevarnosti sta z veliki denarnimi sredstvi podprti z našimi davki. Do kdaj še, gospodje politiki?