Spolne kvote in druge predvolilne burke

Janković bo poskrbel kvote najrazličnejših manjšin, od spolnih do narodnostnih, ki same težko najdejo pot do Desusa. Ta namreč živi in deluje za revolucionarno preteklost in svetlo prihodnost zgolj privilegiranih upokojencev. Foto: Foto: Youtube

Številni politiki, politikanti in mediji si na vso moč prizadevajo letošnje predvolilno dogajanje spraviti do absurda. S svojimi pristojnostmi sta se na predvolilnem vrtiljaku (ladja norcev bi utegnila biti sovražni govor) morala pojaviti tudi Državna volilna komisija in Vrhovno sodišče RS. Dovolite mi, da odprem vprašanje, ob katerem z malo pametjo malega človeka ugotavljam, da je slovenska volilna zakonodaja, po kateri omenjeni instituciji presojata, diskriminatorna in protiustavna.

Račun se ne izide, kajti tri krat petintrideset je sto pet

Vse kandidatne liste, ponavljam, vse kandidatne liste so protizakonite. Zakon namreč zahteva spolne kvote, kar naj bi pomenilo vsaj petintridesetodstotno zastopanost posameznega spola. Tisti državljani in volivci, ki smo preobčutljivi za človekove pravice, dozdevne nadpravice in krivice, se pri tem upravičeno sprašujemo, kje so v volilnem zakonu spolne manjšine. Če slednjim pripada tudi petintrideset odstotkov, se račun ne izide, kajti tri krat petintrideset je sto pet. Tudi pozitivna diskriminacija, ki bi šla ob tem manjšinam, bi bila nesorazmerna. Predlagam aktivistom LGTB naj se nemudoma obrnejo na Ustavno sodišče RS.

O hermafroditih, s katerimi se narava poigrava že tisočletja, dandanes sicer ni slišati skoraj ničesar. Zato pa je toliko večji vik in krik ob transseksualcih. Nemčija je, kot je znano, že uzakonila »tretji spol«. Zelo verjetno je, da se bomo v tem zgledovali po njej. S tem bomo odprli tudi vprašanje o spolnih kvotah v novih razmerah. Sledil bo nov korak k prenormiranosti  v zakonodaji, ki seveda ne bo zadnji. Kajti zdrava pamet in položaji ter problemi, ki jih predvideva zakonodaja, so obratno sorazmerni (več zapovedi in prepovedi – manj pameti). Tudi na primeru volilne zakonodaje se nedvoumno kaže, da nas prenormiranost pelje v slepo ulico.

Kaj nam je storiti v zagatnem položaju? Vrhovno sodišče naj prekliče datum državnozborskih volitev in predsednik republike naj razpiše novega. Stranke naj svoje kandidatne liste popravijo in jih vložijo za novi rok volitev. Na listah naj preseženo kvoto moškega (ali ženskega) spola zmanjšajo z dvema novima možnostma: spolno neopredeljen(-a), transseksual(-ec/-ka). V uspešnost teh popravkov nima smisla dvomiti, saj razne Milene Babič ne bodo dojemale, da podpisujejo soglasje k spremembi svojega spola ali spolne identitete, temveč se bodo kasneje tvezile, da so podpisale listo prisotnosti. Morebitne dodatne zaplete bodo reševale profesorice s FDV, prof. Milica Antić Gaber s FF in vsekakor tudi Mirovni inštitut.

Janković usmerja spolne kvote in narodne manjšine k Erjavcu

Čeprav nisem ne pravnik ne izvedenec za volilno zakonodajo, postavljam pod vprašaj dopustnost (zakonitost) predvolilne burke ljubljanskega župana. On, ki so ga polna usta športa, ne ve, ali noče vedeti, da se neprijavljena ekipa in njen selektor ne moreta kar tako pojaviti na tekmovanju in posegati v tok dogodkov. Janković se s svojo obrobno zunajparlamentarno stranko namreč ni prijavil na volilno tekmo, ker se še kako zaveda, da bi dosegel porazen rezultat. Mešetarska žilica, sla po oblasti, neprikrito sovraštvo do ne-naših in strah pred izgubo statusa nedotakljive osebe mu ne dajo miru.

Ker pred letošnjimi volitvami ni učakal procesije na magistrat, je moral iti sam (brez procesije) do grobarja arbitražnega sporazuma o meji gospoda Karla Erjavca, ki mu pred volitvami tudi ne kaže najbolje. Doslej je bila njuna skupna točka rusofilstvo, poslej bo tudi reševanje politične kože. V soju medijskih žarometov, ki mečejo na prizorišče le rdečo svetlobo, sta se pobratila po pravilu, da je sovražnik mojega prijatelja tudi moj sovražnik.

Sporazum tako imenovanega levega bloka ima le dve točki. Prva je sovraštvo do Janeza Janše, druga pa bla bla o človeku in naravi. Gospod Jankovič, ob preusmerjanju volivcev k novopečenemu kameleonskemu političnemu zavezniku, nikakor ne pozabite na kvote najrazličnejših manjšin, od spolnih do narodnostnih, ki same težko najdejo pot do Desusa. Ta namreč živi in deluje za revolucionarno preteklost in svetlo prihodnost zgolj privilegiranih upokojencev.